foto

Valdības sēdē 28. septembrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”* nosaka, ka amatiermākslas kolektīvu mēģinājumos iekštelpās varēs piedalīties ar sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu. Savukārt bērnu un jauniešu amatiermākslas kolektīvu mēģinājumos iekštelpās varēs piedalīties ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu, kā arī rutīnas skrīninga testu.

Precizēts, ka mēģinājumos 2 metru distanci var neievērot dejas apguves laikā. Mutes un deguna aizsegus var nelietot dziedot, spēlējot pūšaminstrumentu un dejojot. Noteikumi paredz individuālas nodarbības amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem, kuriem nav sadarbspējīgs vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts. Mēģinājumos jānodrošina dalībnieku reģistrācija (vārds, uzvārds, kontaktinformācija) un sadarbspējīgu sertifikātu verifikācija. 

Noteikumi stāsies spēkā š.g. 11. oktobrī.

*Noteikumu projekts TAP portālā