Amatiermākslas kolektīvu pret Covid-19 vakcinēto un vīrusu izslimojušo dalībnieku mēģinājumi grupās var notikt telpās un ārpus telpām.

Ja telpā atrodas tikai pret Covid-19 vakcinētas vai vīrusu izslimojušas personas, var nenēsāt deguna un mutes aizsegus, kā arī neievērot savstarpēju 2 metru distanci amatiermākslas kolektīvu – koru, orķestru, tautas mūzikas ansambļu, deju kolektīvu u.c. tautas mākslas kolektīvu - mēģinājumos grupās bez dalībnieku skaita ierobežojuma.

Savukārt amatiermākslas kolektīvos, kur visi dalībnieki nav vakcinējušies/pārslimojuši Covid-19 infekciju, nodarbībās telpās var piedalīties 30 dalībnieki, ievērojot savstarpēju 2 metru distanci un nodrošinot ne mazāk kā 3m2 telpas uz vienu personu. Vakcinētas/Covid-19 pārslimojušas personas nodarbības laikā var nelietot mutes un deguna aizsegu sava kolektīva ietvaros, bet mutes un deguna aizsegs jālieto, uzturoties koplietošanas telpās, kur ir saskare ar citu kolektīvu dalībniekiem vai kultūras centra apmeklētājiem/darbiniekiem. Personām, kuras nav vakcinējušās/ pārslimojušas Covid-19 mutes un deguna aizsegu jālieto gan nodarbības laikā, gan pirms un pēc tās, atrodoties koplietošanas telpās.

Nodarbībās ārpus telpām grupās var piedalīties līdz 50 dalībniekiem, nodrošinot, ka grupas savstarpēji nesastopas. Tāpat kā līdz šim, šādās nodarbībās jāievēro savstarpēja 2 metru distance. Mutes un deguna aizsegu nav jālieto nodarbībās ārpus telpām.