Latvijas skolas soma
Foto: Kaspars Teilāns
Foto: Kaspars Teilāns

Lai efektīvi izlietotu programmas "Latvijas skolas soma" 2022. gada finansējuma daļu, kas Covid-19 pandēmijas, skolēnu skaita izmaiņu un citu iemeslu dēļ netika izmantota pirmajā pusgadā, veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 133. Grozījumi nosaka, ka proporcionāli skolēnu skaitam izglītības iestāžu dibinātājiem tiks piešķirta pieejamā summa, lai skolēni varētu pieredzēt vēl kādu kultūras norisi.

Grozījumus Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumos Nr. 133 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim" Ministru kabinets apstiprināja 2022. gada 29. novembrī: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/b8d5a946-d945-4acf-b34b-bc13e5303e77.

Līdz ar to kultūras norišu pieredzēšanai pieejami papildu 130 703,44 eiro, kas izglītības iestāžu dibinātājiem tiek sadalīti proporcionāli skolēnu skaitam uz 2021. gada 1. septembri un ko mācību procesā var izmantot līdz šī gada beigām.

Programmas “Latvijas skolas soma” komanda aicina skolas un pašvaldības plānot finansējuma izlietojumu iespējami efektīvi, gan ņemot vērā skolēnu un skolotāju vajadzības mācību procesā, gan lai iepazītu kādu līdz šim neapgūtu Latvijas kultūras aspektu. Mudinām kultūras norises plānot, sadarbojoties gan skolas, gan pašvaldības līmenī, piemēram, aicinot māksliniekus uz skolām. Šādi koordinējot sadarbību iespējams ekonomēt līdzekļus un atvieglot programmas administrēšanu.

Lieliska iespēja izmantot šo finansējumu ir izvēloties jaunākās Latvijas filmas, kas programmas ietvaros pieejamas par draudzīgām cenām. Izmaksu ziņā izdevīgas un viegli plānojamas ir arī digitālās norises. Ziemassvētku laiku ieskandināt palīdzēs dažādas svētkiem veltītas koncertprogrammas un plašais reģionālo muzeju piedāvājums.

Aktuālo kultūras norišu izlases atrodamas mājaslapā https://www.lnkc.gov.lv/lv/programmas-latvijas-skolas-soma-kulturas-norises, savukārt iedvesmai skolu pozitīvo pieredzi atradīsiet programmas sociālo tīklu kontos.  

Uzziņai

2022. gada pirmajā pusgadā (2021./2022. mācību gada otrajā semestrī) kultūras pieredzi mācību procesa ietvaros guvuši 225 082 izglītojamie, kas ir 96% no visiem skolēniem, kuri apgūst vispārējās un profesionālās pamata un vidējās izglītības programmas un apmeklētas 5 627 kultūras norises, no kurām 85% notikušas klātienē un 15% digitāli tiešsaistē vai ierakstu veidā.

Kopš 2018. gada rudens kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma" skolēniem nodrošina valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā, saistot tās ar mācību saturu. Programmu “Latvijas skolas soma” administrē Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

 

Papildu informācija

Inga Bika
Programmas “Latvijas skolas soma”
eksperte komunikācijas jautājumos 
E-pasts: Inga.Bika@lnkc.gov.lv 
Tālr.: (+371) 26443166

https://www.latvijasskolassoma.lv/
https://www.facebook.com/latvijasskolassoma
https://www.instagram.com/latvijasskolassoma/  
https://twitter.com/LV_skolas_soma
https://www.youtube.com/@latvijasskolassoma