Kultūras centri
foto

25 kultūras centru vadītāji no dažādiem Latvijas novadiem ir ieguvuši Latvijas Kultūras akadēmijas apliecības par profesionālās pilnveides kursa "Kultūras centra stratēģiskā un personāla vadība" apguvi.

Apgūstot šo jauno izglītības programmu, kultūras centru vadītāji varēja iegūt zināšanas par kultūras centra stratēģisko un personāla vadību kvalitatīva kultūras piedāvājuma nodrošināšanai pašvaldībās, mērķtiecīgi plānojot pieejamos resursus un veidojot sadarbību ar vietējiem iedzīvotājiem. Kursu 160 akadēmisko stundu apmērā izstrādāja Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, konsultējoties ar Latvijas kultūras darbinieku biedrību,

Kursa programmā tika iekļauti 4 mācību moduļi: "Stratēģiskā plānošana un vadība", "Kultūras produktu veidošana un izplatīšana. Kultūras pasākumu producēšana", "Personāla vadība kultūras organizācijā" un "Kultūras organizācijas reputācijas un tēla veidošana". Kurss pamatā norisinājās tiešsaistē ar atsevišķām klātienes tikšanās reizēm, labāk iepazīstot dažādas Latvijas kultūrvietas. Kursa pasniedzēji bija pieredzējuši nozares profesionāļi, kas dalījās gan ar savu gūto darba pieredzi, gan ar teorētiskām zināšanām. Dalībnieki atzinīgi novērtēja kursa saturu un formātu, iesakot šo kursu apmeklēt saviem kolēģiem. 

Nākamais kurss "Kultūras centra stratēģiskā un personāla vadība" notiks 2024.gada septembrī - decembrī. Savukārt 2024.gada pirmajā pusē iespējams pieteikties uz profesionālās pilnveides kursu "Kultūras centra vadības pamati".

Papildu informācija  https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/talakizglitiba/
Laura Brutāne, Latvijas Kultūras akadēmijas Tālākizglītības centra kursu koordinatore
tel. 26366413
e-pasts: laura.brutane@lka.edu.lv