Pūtēju orķestri
Sandors Līviņš

Latvijas Nacionālais kultūras centrs sirsnīgi sveic nozīmīgajā 65 gadu jubilejā Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētku pūtēju orķestru virsdiriģentu, Vidzemes Skolu jaunatnes pūtēju orķestru virsdiriģentu, Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pūtēju orķestra diriģentu un Alūksnes mūzikas skolas pedagogu SANDORU LĪVIŅU!