Amatierteātri
foto

Latvijas teātra gada balvas “Spēlmaņu nakts” priekšvakarā Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) internetvietnē publicēti un bez maksas pieejami LKA pasniedzēju un absolventu sagatavoti divi digitālie krājumi metodisko materiālu sērijā “Teātris: teorija, prakse, pieredze”. Krājumu “Skatuves runa un teksta analīze” un “Teātra režija. Pieredze un uzdevumi” mērķauditorija ir vispārizglītojošo skolu un interešu izglītības teātra mākslas pedagogi, kā profesionālajā, tā arī amatierteātru kustībā iesaistītie aktieri un režisori Latvijā un diasporā, kā arī jebkurš skatuves mākslas interesents.

Krājumi pieejami - Metodiskie materiāli - Latvijas Kultūras Akadēmija (lka.edu.lv)

Metodiskā materiāla krājuma “Skatuves runa un teksta analīze” rakstu autori ir LKA docētāji Ruta Vītiņa, Zane Šmite, Zane Daudziņa un Jānis Siliņš, kā arī LKA absolventes, runas pedagoģes Jekaterina Frolova un Māra Liniņa. Krājumā autori piedāvā materiālus, kas skaidro runas tehnikas un izteiksmes līdzekļu lietojumu, piedāvājot arī praktiskus treniņvingrinājumus. Aprakstos autori ir izmantojuši arī to pieredzi, ko ieguvuši praktizējot ar profesionāli augstu vērtētiem krievu skatuves runas pedagogiem – Annu Petrovu, Valēriju Galandejevu un Jeļenu Čornaju. Skatuves runas metodiskajam materiālam pievienotā video pielikumā iespējams iepazīties ar piecpadsmit runas vingrinājumu paraugiem, kas detalizēti aprakstīti Rutas Vītiņas rakstā. Video filmēšanā piedalījušies LKA Dramatiskā teātra aktiera mākslas 2. kursa studenti.

Krājumā “Teātra režija. Pieredze un uzdevumi” autori aprakstījuši gan režijas mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, gan jautājumus, kas jāuzdod režisoram, gan dalījušies ar praktiskiem ieteikumiem, novēlot režiju apgūt tikai praktizējot. Šī rakstu krājuma autori ir LKA docētāji un viesdocētāji, nozarē novērtēti un pieprasīti režisori – Māra Ķimele, Indra Roga, Jānis Siliņš, Kārlis Krūmiņš, Valters Sīlis un Elmārs Seņkovs. Krājuma sastādītājs un redaktors Elmārs Seņkovs krājuma ievadā raksta: “Ļoti reti režisori apraksta savu pieredzi, tāpēc šī krājuma vērtība slēpjas pārdomās, uzdevumos un aprakstītajā režijas un teātra pedagoģijas praksē. Tas viss kalpos par iedvesmas avotu gan jaunajiem profesionāļiem, gan pedagogiem, kurus saista teātra māksla, gan arī teātra zinātniekiem, kuri varēs iepazīties ar režisoru domāšanas ceļiem.

Trešais un ceturtais krājums turpina metodisko materiālu “Teātris: teorija, prakse, pieredze”  sēriju. 2022. gada sākumā tika izdoti krājumi “Ķermenis darbībā” (redaktore Rita Lūriņa) un “Aktiermākslas pamati” (redaktors Kārlis Krūmiņš). Visi četri krājumi pieejami Latvijas Kultūras akadēmijas internetvietnes sadaļā “Metodiskie materiāli”. Krājumu tapšanu finansiāli atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds un Valsts izglītības satura centrs. Krājumi tapuši kā papildinošs pielikums pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmām “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu “Teātra māksla”” un “Teātra un audiovizuālās mākslas prasmju apguve mācību priekšmeta “Teātra māksla” īstenošanai”. Metodisko materiālu sērijas 3. un 4. krājuma redaktori – Jānis Siliņš un Elmārs Seņkovs, literārā redaktore – Kitija Balcare, māksliniece – Dita Miska, projekta vadītāja – Kristīne Freiberga.

 

Papildu informācija:
Kristīne Freiberga
LKA mākslinieciskās jaunrades projektu vadītāja
kristine.freiberga@lka.edu.lv | +371 29939915