Folklora Tautas mūzika
Folklora

Tradicionālās dziedāšanas entuziasti un interesanti aicināti piedalīties profesionālās pilnveides kursos “Tradicionālās dziedāšanas skola Drabešos 2021”. Kursi norisināsies laikā no 22. līdz 25. jūlijam Drabešu muižā (Cēsu novadā). Tradicionālā dziedāšanas skola notiks jau otro reizi.

Kursos plānota dažādu tradicionālās dziedāšanas aspektu iepazīšana, praktisku iemaņu gūšana un pieredzes apmaiņa. Lieliska iespēja sadziedāt, apgūt tradicionālās daudzbalsības veidus un vienbalsīgo dziesmu specifiku, iepazīt savu balsi tradicionālās dziedāšanas kontekstā. Tradicionālās dziedāšanas nodarbības un lekcijas vadīs Zane Šmite (etnomuzikoloģe, lektore JVLMA un LKA), Solveiga Kūlaine (Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa un Liepājas folkloras kopas “Ķocis” vadītāja), Diāna Logina (etnomuzikoloģe) un Inese Mičule (etnomuzikoloģe, Ozolnieku folkloras kopas “Knipati” un Dobeles folkloras kopas “Leimaņi” vadītāja).

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, dalība profesionālās pilnveides kursos “Tradicionālās dziedāšanas skola Drabešos 2021” būs iespējama, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu. Sertifikātu iespējams lejupielādēt vietnē www.covid19sertifikats.lv un tas jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

Kursu maksa dalībniekiem – aptuveni EUR 110 (summa tiks precizēta pēc pieteikumu saņemšanas).

Pieteikuma anketa jāiesniedz līdz 14. jūlijam, nosūtot to uz e-pasta adresi: dziedasanasskola@gmail.com

Profesionālās pilnveides kursus organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar biedrību “Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs KasTe”; projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Tradicionālās dziedāšanas meistarklases vadītājas:

Zane Šmite ir dziedātāja un vokālā pedagoģe. Pēc studijām RPIVA un Latvijas Mūzikas akadēmijā zināšanas par balsi papildinājusi Koimbras universitātē (Portugāle). Apguvusi Estill vokālo metodiku (1.un 2.līmenis), kā arī pilnveidojusi prasmes dažādās meistarklasēs, tālmācības kursos un balss konferencēs Latvijā un ārzemēs. Latvijas Dziedāšanas skolotāju asociācijas valdes locekle un konferenču organizētāja kopš 2015. gada. Līdzās pamatdarbam Mūzikas akadēmijā un Kultūras akadēmijā, konsultē un vada meistarklases Latvijas folkloras kopām un individuāliem dziedātajiem. Brīvajā laikā koncertē solo vai kopā ar Ilzi Grunti, Haraldu Sīmani,  trio Šmite Rancāne Cinkuss, Iļģi u.c.
Šogad Zanes Šmites nodarbībās aicināti piedalīties dalībnieki, kuriem ir priekšzināšanas tradicionālajā dziedāšanā un vēlme pilnveidot balss skanējumu caur improvizāciju, kā arī apgūt un apzināt dažādas skaņveides. Arī šoreiz mazāks akcents uz dziesmu apgūšanu, bet vairāk – cik dažādi, atbilstoši noteiktam stilam, dziesmu var izdziedāt.

Solveiga Kūlaine. Kurzemniece, skolotāja, tradicionālās dziedāšanas praktiķe. Liepājas Bērnu un jaunatnes centra folkloras kopas "Ķocis" vadītāja. Kopš  2014. gada vada arī Nīcas kultūras centra Otaņķu etnogrāfisko ansambli, kurā no dzīvās tradīcijas nesējiem joprojām apgūst Nīcas-Otaņķu dziesmu “zelta fondu” un tradīcijas. Maģistra darba ietvaros pētījusi Lejaskurzemes novada tradicionālo dziesmu repertuāra pielietošanas iespējas bērnu un jauniešu folkloras kopās.
Tradicionālās dziedāšanas skolā darbosies Lejaskurzemes dziedāšanas tradīcijas ietvaros, dziedot Nīcas un Rucavas teiktās dziesmas, Nīcas-Bārtas garos saucienus un leišus, dziedamās dziesmas un pa kādai ziņģei.  Akcentēs dziedāšanas veidu, kas nes dziesmas stāstu.

Diāna Logina. Dzimusi un augusi Ziemeļlatgalē, Briežuciema pagastā. Ar tradicionālo kultūru saskārusies jau agrā bērnībā, dziedot tautasdziesmas kopā ar vecmāmiņu un klausoties vectēva akordeona un ermoņiku spēlē. Spēlējusi un dziedājusi Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas kapelā, folkloras kopās “Upīte” un “Vīteri”, kā arī piedalījusies daudzos tradicionālās mūzikas festivālos Latvijā un ārzemēs. Mācījusies tradicionālo mūziku Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā un 2021. gadā absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, kur ieguvusi Muzikologa kvalifikāciju. Pēta, galvenokārt, Ziemeļlatgales tradicionālo kultūru, daudzbalsīgo dziedāšanu un indivīdus, kas rada šo mūziku.
Kursu nodarbībās padziļināti pievērsīsies Ziemeļlatgales tradicionālajai dziedāšanai – tradīcijām, vokālajām tehnikām un repertuāram.

Inese Mičule – etnomuzikoloģe, folkloras kopu vadītāja, folkloras un tautas mūzikas eksperte Latvijas Nacionālajā kultūras centrā. Tradicionālo kultūru un mūziku iepazinusi Jelgavas folkloras kopā “Dimzēns”. 2010. gadā absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, kur ieguvusi etnomuzikologa kvalifikāciju. Kopš 2011. gada vada Dobeles Novadpētniecības muzeja folkloras kopu “Leimaņi” un no 2014. gada – Ozolnieku vidusskolas folkloras kopu “Knipati”. Vadījusi meistarklases Latvijas folkloras kopām, bijusi tradicionālās dziedāšanas skolotāja dažādās bērnu un pieaugušo nometnēs, pieaicināta kā eksperte tradicionālās dziedāšanas konkursos.
Kursu nodarbībās dalībnieki tiks iepazīstināti ar Zemgales tradicionālo mūziku un repertuāru.

Kontaktinformācija:
Inese Mičule – inese.micule@lnkc.gov.lv;
Inese Roze – rozeinese@inbox.lv

Profesionālās pilnveides kursus “Tradicionālās dziedāšanas skola Drabešos 2021” organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar biedrību “Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs “KasTe””; projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.