Kultūrizglītība

2023.gada 12.decembrī plkst. 10.00 LNKC aicina profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu direktorus, struktūrvienību vadītājus un vadības komandas uz tiešsaistes pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu (2 h) – semināru par pārmaiņu īstenošanu izglītības iestādē, pedagogu sadarbības un labklājības veicināšanu “Pārmaiņas izglītībā – kā tās vadīt, saglabājot vērtības”.

Programmas mērķauditorija – profesionālās izglītības iestāžu direktori un vadības komandas.

Programmas mērķis – sniegt atbalstu izglītības iestāžu vadītājiem pārmaiņu īstenošanai, papildināt zināšanas par izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu lomu pārmaiņu īstenošanā, kā arī aktuālām metodēm un pieejām pedagogu labklājības veicināšanā.

Semināra noslēgumā būs iespējams uzdot jautājumus.

Semināru vadīs profesore, vadošā pētniece izglītības  psiholoģijā - Baiba Martinsone, Dr.psych.

Pieteikties semināram

Kontaktpersona Elita Barisa, LNKC Kultūrizglītības nodaļas izglītības sistēmas eksperte, elita.barisa@lnkc.gov.lv, 26552397.