Latvijas skolas soma
LSS_seminārs
Foto: Reinis Oliņš

Pirmie 20 skolotāji no visas Latvijas absolvējuši jaunizveidoto profesionālās kompetences pilnveides programmu "Kultūras norises kā mācīšanās resurss". Pedagogi dalījās pieredzē un apguva jaunas metodes pilnvērtīgai kultūras norišu izmantošanai mācību saturā, lai tādējādi padarītu mācīšanos mūsdienīgāku, jēgpilnāku un personiskāku.

Programmā, kuru pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" pasūtījuma izstrādājušas Izglītības attīstības centra (IAC) ekspertes, skolotāji ne tikai apguva vairāk nekā 40 pasniedzēju piedāvātas darba metodes, bet arī dalījās savā līdzšinējā pieredzē un izveidoja jaunus profesionālus kontaktus. Programmai būs vairāki ilgtermiņa rezultāti: vispirms – tās absolventi kļūs par padomdevējiem citiem kolēģiem savās un apkaimes skolās. Savukārt uzkrātā pieredze, t.sk., aprobētās metodes tiks apkopotas visiem brīvi pieejamā metodiskajā materiālā, kas sniegs idejas un atbalstu kultūras norišu kā mācīšanās resursa izmantošanā plašākai pedagogu auditorijai.

"Līdzīgi kā kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma” darbība sākās ar pilotprojektiem, tā arī šie profesionālās pilnveides kursi bija domāti kā pirmais solis skolotāju pieredzes apkopošanai un vajadzību precizēšanai, lai tālāk sniegtu mērķētu atbalstu ikvienam interesentam. Savukārt kursu dalībnieki jau nes tālāk iegūtās zināšanas savās skolās un reģionos, kļūstot par mentoriem un kultūras klātbūtnes vēstnešiem izglītības vidē. Mēs no LNKC puses rūpēsimies, lai pirmajai grupai varētu sekot daudzas nākamās," stāsta programmas “Latvijas skolas soma” vadītāja Aija Tūna.  

LSS_seminārs_2
Foto: Reinis Oliņš

Mācības norisinājās praktiski un interaktīvi darbojoties, pētot un analizējot kultūras norises, diskutējot, veicot nelielus pētījumus un izvērtējot dažāda veida informāciju divos klātienes un vienā tiešsaistes seminārā.  Programmas dalībnieki papildināja zināšanas par programmas "Latvijas skolas soma" piedāvājumu kino un teātra, kultūras mantojuma, literatūras un grāmatniecības u.c. nozarēs un to integrēšanu dažādu mācību jomu satura apguvē. Nodarbības vadīja IAC lektores – IAC projektu koordinatore un lektore, Smiltenes vidusskolas izglītības metodiķe, skolotāja Daina Zelmene un IAC projektu koordinatore un lektore, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāja, medijpratības eksperte Ingūna Irbīte.

"Programmu vērtēju kā ļoti izdevušos. Nozīmīgākie ieguvumi ir, pirmkārt, tas, ka skolotāji ir saņēmuši atbalsta materiālus un izmēģinājuši virkni metodisko instrumentu, kas palīdz viņiem jēgpilnāk integrēt kultūras pieredzi tiešajā mācību saturā un audzināšanas darbā. Otrkārt, skolotājiem ir bijusi iespēja dalīties ar savu pieredzi programmas Latvijas skolas soma piedāvājuma izmantošanā un pārņemt citu kolēģu labo praksi. Treškārt, topošais metodiskais materiāls būs noderīgs atbalsta instruments ilgtermiņā citiem Latvijas skolotājiem.

Programmas norises – gan mācību nodarbības, gan materiālu aprobācija skolās un dalībnieku prakses darbi apliecināja izcilo Latvijas pedagogu profesionālo meistarību – spēju adaptēt programmas materiālus izmantošanai teju visās mācību satura jomās sākot no valodas un literatūras un beidzot ar sportu, veselību, dizainu un tehnoloģijām, kā arī darbā ar dažādu vecumposmu skolēniem no 1. līdz 12. klasei. Programma bija arī spilgta liecība tam, cik dziļi ieinteresēti un patiesi aizrautīgi skolotāji dara savu darbu. Liels gandarījums arī par abpusēji bagātinošo Izglītības attīstības centra komandas un LNKC programmas "Latvijas skolas soma" komandas sadarbību.

Liels gandarījums arī par abpusēji bagātinošo Izglītības attīstības centra komandas un LNKC programmas "Latvijas skolas soma" komandas sadarbību," stāsta pasniedzēja Ingūna Irbīte.

LSS_seminārs_1
Foto: Reinis Oliņš

Dažas dalībnieku atsauksmes par profesionālās pilnveides programmu

"Šādas pedagogu pilnveides programmas ir kā svaiga gaisa malks rutīnā slīgstošam skolotājam un kā moderns darba instruments inteliģentai, mūsdienīgai stundai."

"Šī pedagogu profesionālās pilnveides programma "Kultūras norises kā mācīšanās resurss" ir nepieciešama un bagātinoša, jo ļauj satikties un apmainīties ar vērtīgu pieredzi, iegūt varbūt savādāku skatījumu uz skolā notiekošo, kā arī saprast, ka ir lietas un varbūt problēmas, kas visiem kopīgas un risināmas, piedaloties programmas "Latvijas skolas soma” pasākumos."

"Šī programma ir jēgpilna un vajadzīga katram skolotājam. Tā ir kā balzāms skolotāja profesionālajā izaugsmē."

Foto no semināra programmas "Latvijas skolas soma" Flickr kontā.

Programmā piedalījās skolotāji no Rīgas, Liepājas, Daugavpils, Tukuma, Valmieras, Alūksnes, Ozolniekiem, Šķibes un Limbažiem. Noslēguma seminārs norisinājās 18. aprīlī Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijā "Dziesmusvētku telpa" programmas "Latvijas skolas soma" tradīcijās, apvienojot kultūras pieredzi un mācīšanos.

Papildu informācija

Inga Bika
Programmas "Latvijas skolas soma"
eksperte komunikācijas jautājumos 
E-pasts: Inga.Bika@lnkc.gov.lv 
Tālr.: (+371) 26443166

https://www.latvijasskolassoma.lv/
https://www.facebook.com/latvijasskolassoma
https://www.instagram.com/latvijasskolassoma/  
https://x.com/LV_skolas_soma
https://www.youtube.com/@latvijasskolassoma