apbalvojums
Triju zvaigžņu ordenis

Saskaņā ar Ordeņu kapitula 2024. gada 10. aprīļa lēmumiem ir piešķirti augstākie Latvijas valsts apbalvojumi - Triju Zvaigžņu ordenis, Viestura ordenis un Atzinības krusts. Sveicam visus apbalvojumu saņēmējus un no sirds priecājamies par apbalvotajiem kultūrizglītības, koru, vokālo ansambļu un tautas mūzikas nozares pārstāvjiem, kā arī mūsu sadarbības partneriem. SVEICAM:

ar Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršanu:

  • Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docentu, konstitucionālo tiesību ekspertu, Dr.iur. Jāni Plepu;
  • Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS izpilddirektori, sarunu festivāla LAMPA direktori, Rīgas Juridiskās augstskolas valdes locekli Ievu Moricu.

ar Atzinības krusta piešķiršanu:

  • Bungu un dūdu mūzikas grupas “Auļi” vadītāju, mūziķi Kasparu Bārbalu;
  • Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktori un mūzikas pedagoģi Intu Brenci;
  • Mākslu izglītības kompetences centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” mūzikas pedagoģi, diriģenti, vokālo ansambļu vadītāju, Ventspils Kultūras centra sieviešu kora “Venda” māksliniecisko vadītāju Anitru Niedri.

Ar augstākajiem Latvijas valsts apbalvojumiem apbalvoti cilvēki, kuru godprātīgais profesionālais un sabiedriskais darbs, aktīvā pilsoniskā stāja, pašaizliedzība un patriotisms stiprina Latviju un ir valsts augstākās atzinības vērts un godināms.

Augstāko valsts apbalvojumu svinīgā pasniegšanas ceremonija plānota Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 34. gadadienā, 4. maijā, plkst. 15.00 Rīgas pilī.

Plašāka informācija pieejama Valsts prezidenta kancelejas tīmekļvietnē.