Kultūrizglītība
foto

Latvijas Nacionālais kultūras centrs uzsāk pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu ciklu “Dizaina pamati”, piedāvājot dažādu  dizaina tēmu apguvi. Kursi paredzēti profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla”  pedagogiem, kuri plāno mācīt jauno mācību priekšmetu "Dizaina pamati", kas tiks ieviests mākslas skolās no 2022./2023. mācību gada.

Pieteikšanās uz semināriem:
29. septembris plkst. 10.00 – 14.30 Dizaina pamati. Produktu dizains. 6 stundas. Lektore Karīna Vītiņa.

Pieteikšanās: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_qD4gtn6gN-irp_XXG0FZZmQuUxJVORUFwXLR58dKZnx6Vg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

30. septembris plkst. 10.00 – 13.30 Dizaina pamati. Vides dizains. 4 stundas. Lektore Dina Suhanova.

Pieteikšanās: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy7K8YZoJ-e13P7XLEw6IVPnr092lHrLW0CSpVkgUov1zbNg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0