Kultūrizglītība
foto

Ņemot vērā lielo interesi par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem audzināšanas jautājumos, Latvijas Nacionālais kultūras centrs 26.oktobrī atkārtoti organizē kursus jaunajiem pedagogiem „Pozitīvās audzināšanas principi digitālajā laikmetā”. Kursi tiek piedāvāti bez dalības maksas, kursu dalībnieki saņems pedagogu profesionālās kompetences pilnveides apliecības. Kursu norises forma – tiešsaiste.

26. oktobris plkst. 10.00 - 14.45 Pozitīvās audzināšanas principi digitālajā laikmetā. 6 stundas. Lektore Iveta Aunīte.

Pieteikšanās kursiem ir noslēgusies, paldies par atsaucību!

Pieteikšanās kursiem beigsies tiklīdz būs nokomplektēta grupa.
Pieslēgšanās saite tiešsaistes kursam tiks nosūtīta uz pieteicēja norādīto e-pasta adresi.

Kontaktpersona: Dina Lilisone, Latvijas Nacionālais kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas izglītības sistēmas eksperte, tālr.: 25659713, e-pasta adrese: dina.lilisone@lnkc.gov.lv.