foto

Līdz 2024. gada 5. martam pagarināta iespēja pieteikt pretendentus tautas mākslas un tradicionālās kultūras nozaru konsultatīvajām padomēm:

Amatierteātru nozarē pretendentu var izvirzīt – NVO, kuru darbība ir saistīta ar amatierteātru nozari, amatierteātra režisors;

Folkloras nozarē – NVO, kuras darbība ir saistīta ar folkloras nozari, folkloras kopas, etnogrāfiskā ansambļa un citu ar tradicionālās kultūras jomu saistītas grupas vadītājs;

Koru nozarē – NVO, kuras darbība ir saistīta ar koru nozari, novada vai valstspilsētas koru virsdiriģents, kora diriģents;

Kokļu mūzikas nozarē – NVO, kuras darbība ir saistīta ar kokļu mūzikas nozari, koklētāju ansambļa vadītājs;

Latviešu skatuviskās dejas nozarē – NVO, kuras darbība ir saistīta ar deju nozari, novada vai valstspilsētas deju kolektīvu virsvadītājs, deju kolektīva vadītājs;

Pūtēju orķestru nozarē – NVO, kuras darbība ir saistīta ar pūtēju orķestru nozari,  novada pūtēju orķestru virsdiriģents, pūtēju orķestra diriģents;

Tautas lietišķās mākslas nozarē – NVO, kuras darbība ir saistīta ar tautas lietišķās mākslas jomu, tautas lietišķās mākslas studijas, pulciņa un citu ar tautas lietišķās mākslas jomu saistītas grupas vadītājs;

Tautas mūzikas nozarē – NVO, kuras darbība ir saistīta ar tautas mūzikas nozari, tautas mūzikas grupas vadītājs;

Vokālo ansambļu nozarē – NVO, kuras darbība ir saistīta ar vokālās mākslas jomu, vokālā ansambļa vadītājs.

NOLIKUMS

Pieteikuma anketa

Darbam padomē izvirza pretendentu vai pretendents var pieteikties pats, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem: atbilstoša izglītība vai zināšanas un profesionālā pieredze nozarē, izpratne par nozares saturu, darbību un attīstību ilgtermiņā, izpratne par starpnozaru sadarbību un sabiedrības līdzdalības principiem nozarei nozīmīgu mērķu sasniegšanā. 

Pieteikumu par kandidatūras izvirzīšanu un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas aicinām iesniegt LNKC, sūtot elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu lnkc@lnkc.gov.lv līdz 2024. gada 5. martam.

Nozaru konsultatīvās padomes tiek izveidotas, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā tautas mākslas un tradicionālās kultūras nozarēs, Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā.  

“Latvijā esam lepni par to, ka esam bagātas tautas kultūras mantinieki. Mums pieder kopdarbā koptā Dziesmu un deju svētku tradīcija, mēs labprāt dalāmies ar kultūras vērtībām, kuras mums ir dārgas un kuras mūs padara unikālus līdzās citām pasaules kultūrām.
21.gadsimtā tautas tradīciju saglabāšanas spēks ir sadarbībā, kas tradicionāli tiek īstenota starp vairākām pusēm: tradīciju kopienām, jomas profesionāļiem, pašvaldībām, valsti, izglītības un pētniecības institūcijām, kā arī citiem tradīcijas saglabāšanā ieinteresētajiem.
Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir valsts iestāde, kuras uzdevums ir regulāri nozaru konsultatīvajās padomēs pulcēt kopā dažādu jomu, paaudžu un pieredžu lietpratējus, lai atklātā dialogā starp dažādiem viedokļiem vienotos par tādu, kas sekmē konkrētās tradīcijas saglabāšanu un attīstību.
Ja esi apņēmības pilns ieguldīt savu profesionālo un radošo potenciālu kopīgas lietas labā – piesaki savu kandidatūru attiecīgās nozares konsultatīvajā padomē!” aicina Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte.