Mazākumtautību kolektīvi
foto

! Ņemot vērā seminārā izskanējušo aicinājumu pagarināt skašu pieteikuma termiņu, informējam, ka Latvijas Nacionālais kultūras centrs pagarina pieteikšanos skatēm līdz 30. novembrim ar pieteikumu izskatīšanu un apstiprināšanu līdz 16. decembrim. 

Nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Latvijas mazākumtautību amatiermākslas kolektīvu un individuālo izpildītāju skate XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos, kā arī skates dalībnieku vērtēšanas kritērijus.

Skates mērķis ir atlasīt kolektīvus un individuālos izpildītājus dalībai Svētku Mazākumtautību programmā.

Skates uzdevumi:

  1. izvērtēt kolektīvu un individuālo izpildītāju sniegumu;
  2. iepazīstināt sabiedrību ar Latvijā dzīvojošo mazākumtautību nemateriālā kultūras mantojuma un mākslinieciskās jaunrades daudzveidību;
  3. veicināt mazākumtautību pārstāvju mērķtiecīgu līdzdalību Latvijas kultūras dzīvē, tādējādi vairojot Latvijas nacionālās kultūras kapitālu un ceļot valsts starptautisko prestižu;
  4. pilnveidot kolektīva vai individuālā izpildītāja skatuvisko pieredzi un sekmēt mākslinieciskās meistarības izaugsmi.

Svētki notiek no 2023.gada 30.jūnija līdz 9.jūlijam Rīgā.