Dziesmu svētku estrāde_

Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) ir pagarinājis termiņu pārstāvju pieteikšanai darbam Dziesmu un deju svētku padomē līdz 2024.gada 6.maijam

Nevalstiskās organizācijas, kuru darbības mērķis ir saistīts ar Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un attīstību, ir aicinātas atbilstoši kompetencei izvirzīt pārstāvjus koru, deju, pūtēju orķestru, tautas lietišķās mākslas, tautas mūzikas, tradicionālās kultūras un profesionālās mūzikas nozarēs, kā arī kultūras centru pārstāvjus darbam Dziesmu un deju svētku padomē nākamajam darbības periodam: 2024. – 2028. gadam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumiem Nr.130 „Dziesmu un deju svētku padomes nolikums” darbam Padomē izvirza pretendentu, kas atbilst šādiem kritērijiem:

1. pieredze pārstāvētajā nozarē vismaz divu Dziesmu un deju svētku sagatavošanā un rīkošanā;

2. iesaistīts Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības pasākumu un norišu nodrošināšanā Dziesmu un deju svētku starplaikā;

3. pieredze sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām kultūras vai izglītības jomā;

4. nav iesaistīts kārtējo Dziesmu un deju svētku sagatavošanā un rīkošanā kā mākslinieciskais vadītājs vai projekta vadītājs.

Piesakot pretendentu, LNKC iesniedz šādus dokumentus:

1.  pieteikumu, kurā pamatota pretendenta izvirzīšana pārstāvībai padomē attiecīgajā nozarē vai jomā;

2.  lēmuma norakstu vai protokola izrakstu par pretendenta izvirzīšanu;

3.  rakstisku apliecinājumu, ka pretendents piekrīt būt par padomes locekli;

4.  pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum vitae);

5.  nevalstiskās organizācijas statūtu kopiju, ja pretendentu izvirza nevalstiskā organizācija.

Dziesmu un deju svētku padomes nolikumu skatīt ŠEIT.

Pieteikumu ar pievienotajiem dokumentiem aicinām iesniegt LNKC, sūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi lnkc@lnkc.gov.lv līdz 2024.gada 6.maijam

Kontaktinformācijai: LNKC Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības nodaļas vadītāja Sarmīte Pāvulēna +371 26108209; sarmite.pavulena@lnkc.gov.lv.