Latviešu vēsturiskās zemes
galvene

Sestdien, 11. novembrī, Līvānos un ceturtdien, 23. novembrī Preiļos notiks radošo semināru cikla “SPĀKA LAB” rudens sezonas pasākumi. Semināru cikla mērķis ir stiprināt Latgales kultūras dzīves organizētāju un nevalstisko organizāciju pārstāvju, kā arī jauniešu izaugsmi, sadarbības spējas un izpratni par mūsdienu kultūras procesiem. “SPĀKA LAB” Līvānos jauniešus aicinās izzināt tradicionālo kultūru un latgaliešu repa mūziku, bet Preiļu semināra mērķis būs iemācīties izmantot katras vietas unikalitāti jaunu kultūras ideju radīšanā, kā arī vienoties, kā 2025. gadā varētu svinēt Latgali un tās vērtības – gan uz vietas Latgalē, gan ārpus tās.

Sestdien, 11. novembrī, plkst. 10.00 Līvānos (Līvānu novada Multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā “Kvartāls”) notiks “SPĀKA LAB” seminārs “Kurs dreižuok(s): apdziedāšana vai reps? Tradicionālā kultūra un jaunieši”. Tajā ar savu pieredzi tradicionālās dziedāšanas prasmju pārmantošanā dalīsies Kate Slišāne no Upītes kultūrtelpas, par iespējām, ko sniedz aktīva piedalīšanās tradicionālās kultūras norisēs, stāstīs folkloras kopas “Tarkšķi” dalībniece un sociālo mediju satura veidotāja Katrīna Karele, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte izcels tradicionālās dziedāšanas elementus, kas varētu būt interesanti arī nākotnē, bet latgaliešu repere Ūga stāstīs par savu pieredzi hip-hop kultūrā un tās perspektīvu Latgalē. Semināra otrajā daļā paredzēta diskusija “Tradicionālās kultūras un džen Zī ideālais randiņš. Kur satikties?”. Pēc tās pasākuma dalībniekus gaida praktiskās darbnīcas, kurās varēs apgūt apdziedāšanas un repošanas prasmes, lai noslēgumā darbnīcu dalībnieki izmēģinātu spēkus improvizētā abu mūzikas stilu sacensībā. Repošanas nodarbību vadīs Ūga, bet apdziedāšanas prasmes palīdzēs apgūt folkloras kopas “Turki” vadītāja Terēzija Rubene un folkloras kopa “Rūtoj” (vadītāja Ilze Valaine). Semināra mērķauditorija ir jaunieši, kurus interesē dažādu stilu mūzika un kultūra, jaunatnes lietu speciālisti, folkloras kopu dalībnieki un vadītāji. Pilna Līvānu semināra programma: https://ej.uz/SPAKA-LAB_Leivuons.

Ceturtdien, 23. novembrī, plkst. 11.00 Preiļos (Preiļu pilī) notiks “SPĀKA LAB” seminārs “Kur dabūt ideju savai kultūrtelpai un kā Latgali svinēt 2025. gadā?”. Tajā aicināti piedalīties Latgales kultūras iestāžu un organizāciju, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti. Seminārā nemateriālās kultūras mantojuma centra “Upīte” direktors Andris Slišāns sniegs ieskatu, kādi ieguvumi un pienākumi ir pašiem savā kultūrtelpā, Latvijas Nacionālā kultūras centra Vēsturisko zemju un nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vadītāja Jana Vērdiņa piedāvās plašāk izzināt Latviešu vēsturisko zemju likumu, tā iespējas un ieguvumus, Siguldas novada Kultūras centra vadītāja Jolanta Borīte stāstīs par to, kādi ir izaicinājumi un iespējas, Latvijā rīkojot jaunu festivālu, bet Ideju un inovāciju institūta dibinātāja Elīna Miķelsone palīdzēs saprast metodes, kā radīt jaunas idejas kultūrā. Tāpat šajā “SPĀKA LAB” aicinātas pieteikties organizācijas/iestādes/interesenti, kas īsā stāstā grib padalīties ar saviem veiksmīgākajiem/drosmīgākajiem piemēriem, strādājot kultūrā Latgalē vai latgaliešu kultūrā arī ārpus Latgales. Savukārt semināra otrajā daļā klātesošie grupu darbā un diskusijā aicināti vienoties ideju vētrā par to, kā Latgale varētu sevi pozicionēt un ko piedāvāt svinēt (kādu notikumu, vērtību, personību, prasmi, objektu) 2025. gadā gan uz vietas vēsturiskajā zemē, gan citviet Latvijā un pasaulē. Pilna Preiļu semināra programma: https://ej.uz/SPAKA-LAB_Preili.

Pirmie “SPĀKA LAB” radošie semināri, kas veltīti Latgales kultūras dzīves organizētāju un nevalstisko organizāciju pārstāvju kapacitātes stiprināšanai un ideju apmaiņai, notika šī gada janvārī Daugavpilī un Kārsavā, gūstot jaunas vai nostiprinot esošās prasmes komunikācijas un novadpētniecības/vietu stāstu veidošanas nozarēs. Video ieskats semināra diskusijās un lekcijās gūstams TE. Radošo semināru ciklu rīko latgalīšu kulturys kusteiba “Volūda” un biedrība “New East”, sadarbojoties ar Līvānu novada jauniešu centru “Kvartāls”, biedrību “riktīgi NAISS”, Preiļu novada pašvaldību un Latgales Tūrisma asociāciju. Pasākumu norisi atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kā arī Sabiedrības integrācijas fonds.

Abi semināri notiks klātienē un interesentiem būs pieejami bez maksas. Pieteikšanās Līvānu semināram par jauniešiem un tradicionālo kultūru vēlama līdz 9. novembrim TE, bet Preiļu semināram par idejām kultūrai līdz 20. novembrim TE. Gribētāji, atzīmējot vēlmi pieteikšanās anketā, var saņemt Latvijas Nacionālā kultūras centra apliecinājumu par piedalīšanos seminārā. Pasākumu rīkotāji gan lūdz ņem vērā, ka abos semināros vietu skaits ir ierobežots.