Latviešu vēsturiskās zemes
Padomes sēde.

2022. gada 27. jūnijā notika pirmā Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes  sēde.

Latviešu vēsturisko zemju attīstības padome izveidota ar mērķi koordinēt valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos par latviešu vēsturisko zemju identitāti, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību.

Padomes sēdi atklāja kultūras ministrs Nauris Puntulis:Latviešu vēsturisko zemju likuma mērķis ir veicināt latviešu vēsturisko zemju iedzīvotāju kopējo apziņu, identitāti un piederību Latvijai, kā arī garantēt latviešu vēsturisko zemju kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību. Ikviens novads, ikviena liela vai maza kultūrtelpa dod savu artavu Latvijas kopējās daudzveidīgās identitātes veidošanā, tāpēc mūsu valodas un kultūras savdabība ir sargājama un arī attīstāma, lai arī nākotnē mēs būtu tikpat bagāti un stipri kā šodien. Tas, cik sekmīgi izdosies sasniegt likumā iecerēto, ir atkarīgs no ikkatra, kurš ikdienā kopj un glabā Latvijas valodas un kultūras bagātību.

Apsveikuma vārdus padomei sūtīja arī Latviešu vēsturisko zemju likuma iniciators, Valsts prezidents Egils Levits: “Mūsu visu atbildībā ir sekmēt latviskumu visā tā daudzveidībā un latviešu vēsturisko zemju kultūrtelpas bagātību saglabāšanu un pieejamību arī nākamajām paaudzēm. Esmu pateicīgs Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra lietpratējiem par profesionālo pieeju likuma iedzīvināšanai un godam paveiktiem sagatavošanas darbiem. Augstu vērtēju sabiedrisko organizāciju, vietējo kopienu un pašvaldību interesi un līdzdalību likuma īstenošanā.”

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte informēja Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomi par tās funkcijām un pienākumiem, kā arī sekretariātu. Savukārt Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš padomei ziņoja par Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāna projektu.

Padomes sastāvā darbojas tās priekšsēdētājs, Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis, priekšsēdētāja vietnieks, izglītības un zinātnes ministra padomnieks juridiskajos jautājumos, Jānis Ozols, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, finanšu ministra padomniece Karina Ploka, ekonomikas ministre Ilze Indriksone, satiksmes ministrs Tālis Linkaits, tieslietu ministra padomnieks Aldis Bukšs, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, Valsts prezidenta padomnieks tiesību politikas jautājumos Jānis Pleps, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja biedrs Ritvars Jansons, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka, Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns, Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā Rita Vectirāne, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Dainis Locis, Vidzemes vēsturiskās zemes sabiedrības pārstāve Inese Roze, Latgales vēsturiskās zemes sabiedrības pārstāvis Dainis Mjartāns, Kurzemes vēsturiskās zemes sabiedrības pārstāvis Māris Dadzis, Zemgales vēsturiskās zemes sabiedrības pārstāvis Normunds Jērums, Sēlijas vēsturiskās zemes sabiedrības pārstāve Ieva Jātniece, lībiešu kopienas pārstāvis Valts Ernštreits.