foto

Laikā no 2021. gada maija līdz oktobrim norisinājās Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotais radošo projektu konkurss “Mantojums”. Konkursā piedalījās 97 audzēkņi no 17 mākslas un dizaina skolām.
Radošo projektu konkurss rīkots ar mērķi veicināt skolēnus apzināt sava, savas ģimenes vai novada tautas lietišķās mākslas priekšmeta vai darbarīka formu, rotājumu, funkciju kā nozīmīgu latviešu kultūras mantojuma sastāvdaļu. Dalībnieki skolotāju rosināti pētīja – zīmēja, mērīja, aprakstīja gan savai ģimenei vai dzimtai piederīgos, gan muzejā atrastus tautas lietišķās mākslas priekšmetus. 
Iesniegtos darbus vērtēja žūrija: Linda Rubena, LNKC Nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas tautas lietišķās mākslas eksperte; Ilze Kupča, LNKC Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas mākslas izglītības eksperte; Ruta Linīte, PIKC “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” Reklāmas nodaļas vadītāja; Artūrs Arnis, scenogrāfs, Latvijas Mākslas akadēmijas Scenogrāfijas katedras metodiķis; Baiba Vaivare, tekstilmāksliniece, tautas lietišķās mākslas studijas “Dzilna”’ vadītāja.
Žūrijas priekšsēdētāja Linda Rubena, vērtējot konkursa rezultātus stāsta: “Pats svarīgākais konkursā ir katra dalībnieka īpašais stāsts, kurā atklāta pētāmā objekta saistība ar savu dzimtu, vai kādu priekšmetu, kurš nozīmīgs ir vietējā kultūrā un šī atraduma izpētes rezultātā izstrādāta idejas skice - jauna radošā iecere. Ļoti atzinīgi vērtējams skolotāju darbs, pateicoties tam, samērā īsā laika sprīdī ir izdevies audzēkņus rosināt šim izpētes darbam. Pētījumi ir veikti gan individuāli, gan grupās, bet tas nav noteicošais idejas attīstībai. Pārsteidza konkursa dalībnieku ieinteresētība, dažādās idejas kā attīstīt redzēto citā priekšmetā.
Konkursa žūrija nolēmusi izteikt Pateicību visiem skolu audzēkņiem par dalību konkursā, jo uzdevums bijis gana sarežģīts, savukārt ar Diplomiem un Atzinības rakstu apbalvos veiksmīgāko ideju autorus. 

Lai izteiktu pateicību par dalību konkursā un dotu iespēju visiem konkursa dalībniekiem un skolotājiem satikties attālinātā formātā, 2021. gada 10. decembrī notiks konkursam veltīts seminārs. Ar konkursa laureātiem notiks atsevišķas sarunas par iespēju realizēt savas idejas materiālā.