foto

Nolikums nosaka kārtību, kādā notiek XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Latvijas koklētāju ansambļu fināla skate-konkurss.

Konkursa mērķi:

  • veicināt Latvijas koklētāju ansambļu māksliniecisko un profesionālo meistarības izaugsmi;
  • nodrošināt Latvijas koklētāju ansambļu tiekšanos pēc izcilības Dziesmu un Deju svētku tradīcijas ilgtspējas kontekstā.