Kultūras centri
foto

Šī gada maijā Latvijas Kultūras vēstnieku iedvesmas forumā “(Ne)iespējamā misija: pieredze un risinājumi kultūrai ierobežotas saskarsmes apstākļos” 150 kultūras vēstnieku kustības dalībnieki dalījās pieredzē par pieejām un risinājumiem, kuri par spīti grūtībām ierobežotas saskarsmes apstākļos ļauj veiksmīgi turpinātu darbu un uzturētu saikni ar savu auditoriju.              

Pandēmija nerimstas, bet izturība un atjautība būs nepieciešama arī šajā rudens – ziemas sezonā. Tāpēc Latvijas Nacionālais Kultūras centrs sadarbībā ar domnīcu “Culturelab” piedāvā atbalsta pasākumu ar lekcijām un diskusijām kultūras vēstnieku kustības stiprināšanai. Mūsu uzmanības lokā ir vairākas šim brīdim aktuālas tēmas:

  • kā veidot nekļūdīgu komunikāciju ar mūsu darbā iesaistītajām pusēm attālināta darba apstākļos;
  • kā  izmantot savu individuālo kultūras vēstnieka lomu, reputāciju un personīgo zīmolu organizācijas tēla veidošanā;
  • kā uzturēt un nosargāt savu patību un integritāti pārmaiņu laikā;
  • kā attīstīt sava darba efektīvitāti un citas pratības, un vienlaikus stiprināt komandas spēku.

Piedāvājam tiešsaistes tikšanos 2. un 7. decembrī. Katrā tikšanās reizē dienas pirmā daļa veltīta individuālo prasmju attīstīšanai un otrā daļa – organizācijas darba uzlabošanai.

Reģistrācija līdz 1. decembrim ŠEIT.