Kokļu mūzika

Ir tapis jauns repertuāra krājums koklētāju ansambļiem. Tajā ietverti četri latviešu komponistu – Lauras Jēkabsones, Edgara Lipora, Irīnas Mihailovskas un Valda Zilvera – skaņdarbu ciklu pirmpublicējumi.

Krājumā iekļautie darbi tapuši radošā sadarbībā ar koklētāju ansambļiem Balti un Atbalsis. Katru ciklu veido vairākas daļas, kuras autori paredzējuši atskaņošanai gan kopējā ciklā, gan arī kā patstāvīgas miniatūras.

Lai tuvinātu jūsu iztēli autoru iecerei, lūdzām komponistus sniegt ceļa vārdus – nelielu aprakstu par savu darbu. Lai šie skaņdarbi bagātina jūsu ansambļu repertuāru, sniedz prieku jums un jūsu klausītājiem!

Krājuma redaktore: Valda Bagāta Vāka dizains: Ilze Matīsa Nošu salikums: Inta Saulīte. Izdevis Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2024.

Koklētāji un kokles