Skatuviskā deja
foto

2023. gada 30. novembrī uz noslēguma sēdi pulcējās LNKC Latviešu skatuviskās dejas nozares konsultatīvā padome, kura savu darbību uzsāka 2018.gadā.

Padomes sastāvā darbojās: 
Rolands Juraševskis - Rīgas pilsētas un Jelgavas pilsētas deju kolektīvu virsvadītājs, Latvijas Universitātes Tautas deju ansambļa „Dancis” mākslinieciskais vadītājs
Andis Kozaks - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pieaicinātais docētājs, Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas deju klases vadītājs, deju skolotājs, Cēsu pašvaldības aģentūras „Cēsu kultūras un tūrisma centrs” Tautas deju ansambļa „Raitais solis” un vidējās paaudzes deju kolektīva „Raitais solis” mākslinieciskais vadītājs
Santa Laurinoviča - Saldus novada deju kolektīvu virsvadītāja, horeogrāfe 
Iluta Mistre - Ogres novada deju kolektīvu virsvadītāja, Lielvārdes kultūras nama „Lielvārde” bērnu un jauniešu deju kolektīva „Pūpolītis” un vidējās paaudzes deju kolektīva „Vēji” dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja
Zanda Mūrniece - Tukuma novada deju kolektīvu virsvadītāja, Valsts izglītības satura centra Sadarbības atbalsta departamenta Nemateriālā kultūras mantojuma un ilgtspējīgas attīstības projektu nodaļas vecākā eksperte, Deju svētku virsvadītāja, horeogrāfe
Rita Spalva - Pedagoģijas zinātņu doktore, horeogrāfe, Deju svētku Goda virsvadītāja

Guna Trukšāne - Bauskas novada deju kolektīvu virsvadītāja, horeogrāfe, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” Bērnu un jauniešu deju kolektīva „Vēja zirdziņš” repetitore, Dziesmu svētku biedrības valdes locekle
Gunta Skuja - Siguldas, Saulkrastu, Ādažu, Ropažu novadu deju kolektīvu virsvadītāja, Tautas deju ansambļa "Kalve", vidējās paaudzes deju kolektīva "Mārupieši", deju kolektīva "Klasesbiedri" mākslinieciskā vadītāja, horeogrāfe. 


Padome savas darbības laikā bijusi labs sadarbības partneris, gatavojoties XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem, starpsvētku posmā, kā arī bijusi atbalsts un padomdevējs pandēmijas laikā, lai nodrošinātu skatuviskās tautas dejas nozares nepārtrauktu darbību, vadītāju motivēšanu un kolektīvu dalībnieku iesaisti amatiermākslas kustībā. 
Noslēguma sēdē padome aktualizēja jautājumus par XVII Deju svētku sagatavošanā un realizācijas laikā gūto pieredzi, pievērsa uzmanību arī pilnveidojumiem nozares prestiža celšanā, deju kolektīvu vadītāju profesionālās pilnveides nepieciešamībai un aktuālajiem pasākumiem, uzsākot darbu pie XXVIII Vispārējo latviešu Dziesmu XVIII Deju svētku konceptuālas izstrādes. 


Padome izstrādājusi priekšlikumus XXVIII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVIII Deju svētku sagatavošanas plānam (2023.-2028.gadam), kas nodrošina Deju svētku nepārtrauktības procesu, regulāru deju kolektīvu darbības uzturēšanu, repertuāra pakāpenisku izveidi, kā arī ieteikumus starpsvētku periodā nepieciešamajām norisēm.