Kultūrizglītība
foto

2022.gada 26.aprīlī ievēlēta jauna Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas (LMIIA) dome. Par tās priekšsēdētāju ievēlēts Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas direktors Mārtiņš Bergs. 5.jūlijā jaunais domes sastāvs sanāca uz pirmo sēdi Madonā, uz kuru aicināti bija arī Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvji – direktores vietnieks kultūrizglītības jautājumos un Kultūrizglītības nodaļas vadītājs Andis Groza un mūzikas izglītības eksperts Kārlis Jēkabsons.

Uzsākot darbu, jaunais LMIIA domes priekšsēdētājs uzsvēra, ka par būtiskām vērtībām veiksmīgam darbam uzskata sadarbību un cieņpilnu dialogu.

“Cieņā balstīta un uz dialogu vērsta sadarbība gan ar skolām, gan ar dažādām institūcijām ir ļoti būtisks arguments veiksmīgam darbam. Esot šai amatā šāda sadarbība noteikti būs viens no stūrakmeņiem mūzikas skolām svarīgu jautājumu risināšanā. Paldies par izteiktajiem labajiem vārdiem, ko esmu saņēmis un ceru, ka nelikšu vilties uzticības kredītā, kas man šobrīd piešķirts.”

Sveicam jauno LMIIA domes priekšsēdētāju Mārtiņu Bergu un cer uz auglīgu sadarbību mūzikas izglītības jautājumu risināšanā!

Vienlaikus Latvijas Nacionālais kultūras centrs pateicas par ilggadēju sadarbību līdzšinējam LMIIA domes priekšsēdētājam Aivaram Brokam, kurš asociācijas priekšgalā bijis kopš 2007.gada.

Foto: Kārlis Jēkabsons