Amatierteātri
foto

Nolikums nosaka kārtību, kādā notiek Latvijas amatierteātru iestudējumu skate "Gada izrāde 2022”. Pieteikums jāiesniedz līdz 2022. gada 30. decembrim.