Kultūrizglītība

Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicina jaunos pedagogus piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos Ievadkurss jaunajiem pedagogiem (28. novembris) un „Bērnu tiesību aizsardzība” (29. novembris). Kursi tiek piedāvāti bez dalības maksas, kursu dalībnieki saņems pedagogu profesionālās kompetences pilnveides apliecības. Kursu norises forma – tiešsaiste.

28. novembris plkst. 10.00 – 15.00 „Ievadkurss jaunajiem pedagogiem” (6 stundas).

Lektore Aija Saliņa, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta vecākā eksperte.

Pieteikšanās kursiem ir noslēgusies, paldies par atsaucību!

29. novembris plkst. 10.00 – 15.15 „Bērnu tiesību aizsardzība” (6 stundas).

Lektori: Iveta Aunīte, konsultatīvā psiholoģe, saskarsmes lektore, Ivans Jānis Mihailovs, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks.

Pieteikšanās kursiem ir noslēgusies, paldies par atsaucību!

 

Pieteikšanās kursiem beidzas, tiklīdz ir nokomplektēta grupa.

Pieslēgšanās saite tiešsaistes kursam tiks nosūtīta uz pieteicēja norādīto e-pasta adresi.

Kontaktpersona: Dina Lilisone, Latvijas Nacionālais kultūras centra Kultūrizglītības nodaļas referente, tālr.: 25659713, e-pasta adrese: Dina.Lilisone@lnkc.gov.lv.