Kultūrizglītība
foto

Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicina jaunos pedagogus piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos „Bērnu tiesību aizsardzība” (6. oktobris) un „Pozitīvās audzināšanas principi digitālajā laikmetā” (15. oktobris). Kursi tiek piedāvāti bez dalības maksas, kursu dalībnieki saņems pedagogu profesionālās kompetences pilnveides apliecības. Kursu norises forma – tiešsaiste.

Pieteikšanās kursiem:
6. oktobris plkst. 10.00 - 14.45 Bērnu tiesību aizsardzība. 6 stundas. Lektori: Iveta Aunīte, Ivans Jānis Mihailovs.

Pieteikšanās

15. oktobris plkst. 10.00 - 14.45 Pozitīvās audzināšanas principi digitālajā laikmetā. 6 stundas. Lektore Iveta Aunīte.

Pieteikšanās kursiem ir noslēgusies, paldies par atsaucību

Pieteikšanās kursiem beigsies tiklīdz būs nokomplektēta grupa.
Pieslēgšanās saite tiešsaistes kursam tiks nosūtīta uz pieteicēja norādīto e-pasta adresi.

Kontaktpersona: Dina Lilisone, Latvijas Nacionālais kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas izglītības sistēmas eksperte, tālr.: 25659713, e-pasta adrese: dina.lilisone@lnkc.gov.lv.