Kultūrizglītība
UNESCO kultūras un mākslas izglītībai veltīta sanāksme

Lai iepazītos un diskutētu par UNESCO Kultūras un mākslas izglītības ietvardokumentu, UNESCO Starptautiskās mākslas izglītības nedēļas ietvaros 24. maijā norisinājās konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme. Tajā piedalījās arī Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūrizglītības nodaļas pārstāvji. 

Sanāksmē tās dalībnieki pievērsās šī gada februārī apstiprinātajam UNESCO Kultūras un mākslas izglītības ietvardokumentam (UNESCO Framework for Culture and Arts Education) un tajā akcentētajām tēmām – holistisko pieeju kultūras un mākslas izglītībai, tās transformējošo ietekmi uz indivīdiem un sabiedrību un tās starpdisciplināro nozīmi.

“UNESCO Kultūras un mākslas izglītības ietvardokumenta izveide ietvēra plašu konsultāciju procesu, un es vēlos izmantot šo iespēju, lai īpaši pateiktos Latvijai par ieguldījumu tā satura bagātināšanā un par Latvijas delegācijas aktīvo dalību UNESCO Pasaules konferencē par kultūras un mākslas izglītību,” savā uzrunā norādīja UNESCO Kultūras departamenta Kultūras politiku un attīstības programmu koordinators Ke Lengs (Ke Leng).

“Kultūra un māksla ir neatņemama izglītības komponente, kura ir būtiska personības izaugsmes procesā, īpaši pirmsskolas un vidējās izglītības līmenī, kad veidojas personības vērtību vektors. Tieši kultūrizglītībai ir būtiska nozīme vienotas skolas veiksmīgā ieviešanā. Arī aktuālajā ģeopolitisko notikumu kontekstā tieši kultūras un mākslas ikdienas procesi izglītības sistēmā sniedz nepieciešamo iekļaujošo komponenti Ukrainas bērniem Latvijā. Atslēga šiem procesiem, protams, ir skolotājs. Mūsu uzdevums ir dot visu iespējamo atbalstu mērķētai skolotāju profesionālai pilnveidei visos mācību priekšmetos, t. sk. ar kultūru un mākslu saistītos,” uzsver izglītības un zinātnes ministre, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas viceprezidente Anda Čakša. 

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas Metodiskā centra vīziju iepazīstināja Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietnieks izglītības kvalitātes vadības un digitālās transformācijas jomā Edgars Plētiens. Savukārt Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūrizglītības nodaļas eksperte Ina Masule aicināja paraudzīties uz kultūras un mākslas izglītību kā vispusīgas izglītības komponenti, kas nodrošina personības pilnvērtīgu attīstību, sekmējot un līdzsvarojot emocionalitātes un izziņas attīstību.

Latvijas Laikmetīgās mākslas centra projektu vadītāja Māra Žeikare un Latvijas Laikmetīgās mākslas centra iekļaujošu projektu vadītāja, projekta koordinatore un metodiskā materiāla veidotāja Lība Bērziņa klātesošos iepazīstināja ar praktisku piemēru iekļaujošas sabiedrības veicināšanai – ar projektu “Mākslinieks ir klātesošs – laikmetīgās mākslas rezidences skolās”.

Ar UNESCO Kultūras un mākslas ietvardokumentu angļu valodā iespējams iepazīties ŠEIT.

Konsultatīvā padome “Izglītība visiem”, dibināta 2005. gadā un ierasti tiek sasaukta reizi pusgadā, ietver pārstāvjus no daudzām iesaistītajām pusēm, tādējādi veidojot auglīgu platformu diskusijām par atbildību kvalitatīvā izglītībā Latvijā. Konsultatīvā padome “Izglītība visiem” ir izglītības jomas starpnozaru konsultatīva institūcija, kas veido saikni starp valdību un sabiedrību, kā arī veicina ANO, UNESCO, Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citu starptautisko organizāciju izglītības jomā izstrādāto ieteikumu ieviešanu Latvijā. Padomes mērķis ir veicināt ministriju un citu pārvaldes iestāžu, pašvaldību, privātā sektora, nevalstisko un starptautisko organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību, lai visiem nodrošinātu iekļaujošu, līdztiesīgu un kvalitatīvu izglītību un veicinātu mūžizglītību.

Padomē ir pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Autisma apvienības, Latvijas Studentu apvienības, Latvijas jaunatnes padomes u.c. valsts un nevalstiskajam organizācijām. Plašāk ŠEIT.