LNKC izstrādājis jaunu “Tautas mākslas un tradicionālās kultūras nozaru konsultatīvo padomju nolikumu”, līdz ar to spēku zaudējis 2018. gada 30. oktobra nolikums Nr. 1 -5.1/68.

LNKC 2018. gada 18. decembrī izveidotās nozaru padomes līdz to pilnvaru termiņa beigām savu darbību turpina saskaņā ar šo nolikumu.

Nolikumā precizētas padomes funkcijas un uzdevumi, pārstāvju deleģēšana un pretendentu izvirzīšana, pretendentu vērtēšanas kārtība, padomes sastāvā noteikto ekspertu skaits, padomes sēžu norises formakārtība attālināti, kā arī jautājumi saistībā, kas saistīti ar personas datu aizsardzību.

Nolikumā ietverta Kultūras centru nozares konsultatīvā padome, kas savu darbību uzsāks 2022. gada janvārī un turpinās līdz 2023. gada 31. decembrim.

Nolikums pieejams ŠEIT.