Kokļu mūzika
kokle

Konkursa mērķis ir noteikt labāko mākslinieciskās koncepcijas ieceri un dalībnieku, kas nodrošinās XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku kokļu mūzikas koncerta īstenošanu.

Konkursa darba uzdevums ir izveidot Kokļu mūzikas koncerta māksliniecisko koncepciju, ietverot mākslinieciskās, režisoriskās un scenogrāfiskās ieceres, kā arī koncerta repertuāru, atbilstoši tēmai – Dziesmu svētkiem 150. Atslēgas vārdi: Tradīcija. Tagadnīgums. Turpinājums.

Kokļu mūzikas koncerts iecerēts kā viens no XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pasākumiem, ar mērķi parādīt kokļu mūzikas daudzveidību, nozīmīgumu Dziesmu svētku tradīcijā, kokles kā ansambļa un solo instrumenta mākslinieciskās iespējas Latvijas koklētāju sniegumā.

Konkurss notiek divās kārtās. Piedalīties var jebkura fizisku personu grupa – mākslinieciskais vadītājs, režisors, scenogrāfs ne vairāk kā trīs personu sastāvā, iesniedzot piedāvājumu atbilstoši nolikuma nosacījumiem. Vismaz vienam pārstāvim no grupas, kas iesniegusi konkursa piedāvājumu, jābūt pieredzei šāda mēroga pasākumu organizēšanā. Konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 10. decembris.

Piedāvājumus vērtēs LNKC izveidota konkursa komisija – jomas speciālisti, vismaz piecu cilvēku sastāvā, ieskaitot komisijas priekšsēdētāju.