Folklora
afiša

Tradicionālās dziedāšanas entuziasti un interesenti aicināti piedalīties Tradicionālās dziedāšanas skolā Drabešos, kas tiek organizēta jau ceturto reizi. Šogad tradicionālās dziedāšanas skola notiks no 15. līdz 18. augustam Drabešu muižā (Cēsu novadā).

Dalībniekiem tiks piedāvāta dažādu tradicionālās dziedāšanas aspektu iepazīšana, praktisku iemaņu iegūšana un pieredzes apmaiņa. Lieliska iespēja sadziedāt, apgūt tradicionālās daudzbalsības veidus un vienbalsīgo dziesmu specifiku, iepazīt savu balsi tradicionālās dziedāšanas kontekstā, kā arī ielūkoties cittautu dziedāšanas tradīcijā.

Tradicionālās dziedāšanas skolas ietvaros nodarbības un lekcijas vadīs:

Zane Šmite – etnomuzikoloģe
Nodarbības veltītas tradicionālās dziedāšanas iesācējiem.
Skaņveide, elpošana, vokālās tehnikas. Dziedāšanas pamati – stāja, elpošana, skaņas
veidošanas tipi, balss reģistri, balss akustika un artikulatori – mēle, ūka, rīkle, košļāšanas muskulis. Izpēte un vingrinājumi. Balss iesildīšana. Artikulācijas un ritma vingrinājumi. Muzikālais materiāls – teiktās dziesmas.

Dace Prūse – folkloras pētniece, tradicionālās dziedāšanas skolotāja.
Nodarbību tēmas: dziesmas augstuma izvēle, tradicionāli piemēri pamēģināšanai. Refrēnu daudzveidība, akcenti un funkcijas. Elementi, kam pievērst uzmanību dziesmas kopēšanā no ieraksta. Maza un liela diapazona dziesmas, variācijas un risinājumi. Elpas tehnika plaša diapazona un intensitātes dziesmās. Dikcijas pamatprincipi tradicionālajā dziedāšanā.

Indra Mētra – dziedātāja
Nodarbību tēmas: latviešu dialektu spēks un daile – dziedāšanas pieredzes eksperimenti un atziņas. Dažādu novadu interesantas dziedāšanas manieres, kas piešķir dziesmai krāsainību un emocionālu piesitienu. Kad dialekts un vietējā tradīcija dziesmu no nošu līnijas veido par piedzīvojumu. Individuālo krāsu pasvītrošanai piemēri ņemti no Vidzemes, Sēlijas, Latgales un Kurzemes dziesmām. Elpas un vokālie vingrinājumi, dziedājuma uzbūves analīze.

Iveta Tāle – folkloras pētniece, sēļu tradicionālās mūzikas grupas “Krāce” vadītāja
Nodarbību tēmas: individuālās un ansambļa dziedāšanas prasmes attīstīšana, piedāvājot iespēju strādāt ar tradicionālās mūzikas materiālu, ko pasniedzēja savākusi folkloras ekspedīcijās dažādos Latvijas novados. Izvēlētā pieeja grupas dalībnieku mācību procesā ļaus iekļaut folkloras interesentu vidū līdz šim maz zināmu teicēju repertuāru, padziļināti iepazīt dažādus konkrētu tradīciju funkcionālos un salīdzinošos aspektus, kā arī citu svarīgu informāciju, ko iespējams iegūt tikai strādājot tieši ar teicēju.

Anna Klebus (Bulgārija)
Nodarbību tēmas: dažādi tradicionālās uzstāšanās piemēri, dziesmas no dažādiem reģioniem. Elpošana un ķermeņa vingrinājumi balss atvēršanai. Vokālie balss iesildīšanas vingrinājumi. Artikulācija un emisija. Ritmikas vingrinājumi. Dziesmu rotājumu apgūšana un praktizēšana.

Teorētiskie priekšlasījumi:
1. Dziedāšanas un dzeršanas tradīcijas Rucavā. (Iveta Tāle)
2. Melodiju variēšanas paņēmieni. (Mārtiņš Boiko)
3. Vokālā folklora Bulgārijā. (Anna Klebus, Bulgārija)

 

Dalības maksa dalībniekiem – EUR 135 (summa tiks precizēta pēc pieteikumu saņemšanas). Vietu skaits ierobežots!

Pieteikuma anketa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG6rTuwCeu5Vn1NF0BYTW1ocoAPIDhljrg-8osv6dXWZbJVQ/viewform?usp=sf_link

Kontaktinformācija:
Inese Roze – rozeinese@inbox.lv

 

Pasākumu “Tradicionālās dziedāšanas skola Drabešos 2024” organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs, sadarbībā ar biedrību “Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs “KasTe””; atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.