Folklora
Baltica

Latvijas Nacionālais kultūras centrs izsludina pieteikšanos starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2025” skatēm. Skates notiks 2024. gada rudenī atbilstoši skašu grafikam, kas pieejams nolikuma pielikumā un Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku datu pārvaldes informācijas sistēmas vietnē sistema.dziesmusvetki.lv. Festivāls “Baltica 2025” notiks 2025. gada 26.-30. jūnijā.

Pieteikšanās skatēm notiek Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku datu pārvaldes informācijas sistēmas vietnē sistema.dziesmusvetki.lv līdz 2024. gada 31. augusta plkst. 17.00. Ja folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis vai cits ar tradicionālo kultūru saistītais izpildītājs vēl nav reģistrējies sistēmā, tad tas jāveic, nosūtot folkloras ekspertei uz e-pastu (katrina.feldmane@lnkc.gov.lv) kolektīva vadītāja vai administratora personas datus (vārds, uzvārds, personas kods, telefons, e-pasts).

Lai dalība skatēs tiktu apstiprināta, dalībniekam nepieciešams:

  1. reģistrēties Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku datu pārvaldes informācijas sistēmā;
  2. pieteikties atbilstošajai skatei, vadoties pēc reģiona;
  3. aizpildīt pieteikuma anketu (Google Forms), kas atrodama pasākuma aprakstā.

 

Soļi, lai pieteiktos skatei:

  1. sistēmā izvēlēties sadaļu “Pasākumi”;
  2. izvēlēties atbilstošo skati (vadoties pēc reģiona);
  3. aizpildīt Google Forms anketu (Pieejama sadaļā “Kolektīvu dalības noteikumi”);
  4. izvēlēties aili “Kolektīvi”;
  5. pieteikt kolektīvu skatei, norādot dalībnieku skaitu, kā arī vadītāja vārdu un uzvārdu (ja tas nav izdarīts vai ja aizpilda administrators).

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar folkloras un tautas mūzikas eksperti Katrīnu Feldmani (katrina.feldmane@lnkc.gov.lv).