Kultūras centri

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) atkārtoti organizē profesionālās pilnveides kursu “Kultūras centra vadības pamati” Latvijas kultūras centru darbiniekiem ar nelielu darba pieredzi, sniedzot iespēju uzlabot profesionālo sagatavotību kvalitatīvai kultūras dzīves organizēšanai Latvijas reģionos. Pieteikšanās kursam līdz 2024. gada 17. janvārim, kurss norisināsies no 25. janvāra līdz 4. aprīlim divas reizes nedēļā.

Kurss izstrādāts sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, konsultējoties ar Latvijas kultūras darbinieku biedrību. Izglītības programmas pasniedzēji ir pieredzējuši kultūras centru profesionāļi un nozarē atzīti speciālisti, kas nodrošina savas pieredzes nodošanu jaunajiem kultūras centru darbiniekiem. Kursu iepriekšējos divos gados sekmīgi absolvējuši 80 dalībnieki, kas atzinīgi novērtējuši kursā gūtās zināšanas un prasmes, sastrukturējot un papildinot savas praksē uzkrātās zināšanas. Īpaši dalībnieki novērtējuši iespēju darboties grupās un apmainīties savstarpējā pieredzē par radošo ideju īstenošanu, kultūras centra darba tehniskiem un organizatoriskiem aspektiem.

Izglītības kurss sastāv no vairākiem mācību modeļiem, kuru ietvaros dalībnieki secīgi iepazīstas ar pasākumu plānošanu, projekta pieteikumu veidošanu ārējā finansējuma piesaistei, amatiermākslas un lietvedības organizēšanu, kā arī kultūras marketinga pamatprincipiem un darbu ar auditoriju. Kursa noslēgumā dalībnieki saņem valsts izglītības dokumentu - apliecību par profesionālās pilnveides kursa apguvi 160 akadēmisko stundu apmērā.

Dalības maksa: 340 EUR.

8% atlaide kursa maksai tiek piemērota Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura un maģistra programmu absolventiem un LKA Tālākizglītības centra iepriekš organizēto kursu absolventiem.

Kursa nodarbības notiek divreiz nedēļā – pirmdienu un trešdienu priekšpusdienās tiešsaistē, sniedzot iespēju mācībās piedalīties ikviena Latvijas novada pārstāvim. Atsevišķas tikšanās reizes ieplānotas klātienē, iepazīstot un analizējot konkrētu kultūras centru darbu.

Pieteikšanās kursam līdz 2024.gada 17.janvārim, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē https://forms.gle/pQpUX6H4WpgQ7QzJ7

Interesentiem lūgums iepazīties ar kursa aprakstu:

Papildu informācija:
Laura Brutāne, Latvijas Kultūras akadēmijas Tālākizglītības centra kursu koordinatore
Tālr. 26366413, e-pasts: laura.brutane@lka.edu.lv