Mazākumtautību kolektīvi
foto

2024. gada vasarā, laikā no 29. jūnija līdz 30. jūnijam Liepājā norisināsies Latvijas mazākumtautību festivāls "Vaļā vērti atslēdziņ’!". Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicina dalībai festivālā pieteikties mazākumtautību kolektīvus, nevalstiskās organizācijas, kā arī individuālos izpildītājus, lietišķās mākslas vai amatu meistarus - savas tautas tradicionālā kultūras mantojuma kopējus visā Latvijā. 

Latvijas mazākumtautību festivāls norisināsies trešo reizi un tā mērķis ir popularizēt un attīstīt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību tradicionālās kultūras mantojumu, mudināt mazākumtautību iedzīvotājus izprast savas kultūras nozīmi Latvijas kultūrvidē un sekmēt starpkultūru mijiedarbību. Plānots, ka festivāls pulcēs vairākus simtus dalībnieku un tā ietvaros notiks gan gājiens un atklāšanas pasākums, daudzveidīgas un krāšņas koncertprogrammas divu dienu garumā, noslēguma koncerts, tautas tērpu skate, koncerti Liepājas pilsētvidē, lekcijas un meistarklases, mākslas darbu izstāde, nacionālo ēdienu prezentācijas, radošās darbnīcas un citi notikumi.  

Pieteikties koncertprogrammām un koncertiem pilsētvidē ŠEIT (līdz 26. februārim)

Pieteikties mākslas darbu izstādei ŠEIT (līdz 10. aprīlim)

Pieteikties nacionālo ēdienu prezentācijām ŠEIT (līdz 10. aprīlim)

Pieteikties amatu teltīm un radošajām darbnīcām ŠEIT (līdz 10. aprīlim)

Pieteikties tautas tērpu skatei ŠEIT (līdz 20. martam)

Pieteikties brīvdabas kafejnīcai “Citu tautu virtuve” ŠEIT (līdz 21. aprīlim)

Pieteikšanās brīvdabas kafejnīcai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem “Citu tautu virtuve” norisināsies vēlāk. Aicinām sekot līdzi informācijai. 

Festivālu organizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldību un Liepājas Tautas mākslas un kultūras centru.Festivāls ir iekļauts Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgades atzīmēšanas svētku programmā. 

Latvijā dzīvo vairāk nekā 150 tautību. Mazākumtautības un to kultūra ir neatņemama un svarīga Latvijas sabiedrības un kultūrtelpas sastāvdaļa; tām ir atšķirīga vēsture, pārstāvju skaits un situācija ekonomiskajā, sociālajā un kultūras jomā. Mazākumtautību tiesības garantē Satversme, un tām tiek sniegts daudzpusīgs valsts atbalsts izglītības, tradicionālās kultūras saglabāšanas un attīstības jomā. Sniedzot atbalstu mazākumtautību iniciatīvām, Kultūras ministrija sekmē starpkultūru dialogu un mazākumtautību pilsonisko līdzdalību.

 

Kontaktpersona: LNKC Sabiedrības līdzdalības koordinatore Aiga Vasiļevska (info@mtfestivals.lv)