Vokālie ansambļi
Vokālo ansambļu konkurss

Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām organizē Latvijas vokālo ansambļu konkursa pirmo kārtu, lai nodrošinātu vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšanu un attīstību, apzinātu vokālo ansambļu kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, kā arī veicinātu katra vokālā ansambļa māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella, kas ir nozīmīga Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas sastāvdaļa 

Pieteikuma anketu jāiesniedz līdz 2022. gada 25. septembra plkst. 17:00 Latvijas Nacionālajā kultūras centrā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00 personīgi vai jānosūta ierakstītā sūtījumā pa pastu (pasta zīmogs 2022. gada 25. septembris), vai jānosūta elektroniski uz nolikumā norādītās kontaktpersonas e-pastu.