Kokļu mūzika
foto no kokļu koncerta

10. decembra novakarē Babītes Kultūrizglītības centrā izskanēja “Koncerts ziemai kokļu skaņās”. Koncertā klātesošos ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja Babītes Kultūrizglītības centra koklētāju ansamblis "BALTI" (vadītāja Valda Bagāta) un kvartets "Vētras saites" (Latvīte Cirse - elektriskā un etnogrāfiskās kokles, Ansis Klucis - bass, Jānis Cīrulis - sitamie instrumenti, Ģirts Pavēnis – ģitāra), kur galvenais akcents skanējumā – elektriskā un etnogrāfiskā kokle.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs jau 2020. gadā izdeva metodiskos materiālus - nošu krājumus koklētāju ansambļiem. Krājumā "Sudraba celiņš" tika apkopotas Vitas Rudušas latviešu tautasdziesmu apdares un krājumā "Klātbūtne"  - Edgara  Lipora oriģināl skaņdarbi un latviešu tautasdziesmu apdares koklētāju ansambļiem. Covid – 19 pandēmijas dēļ 2020. un 2021. gadā tika atcelti vairāki kokļu mūzikas kopspēles pasākumi, kuros bija iecerēta pateicība autoriem un grāmatu prezentēšana. Abi ļoti gaidītie nošu krājumi šajā laikā jau bija uzsākuši savu ceļu pie spēlētājiem. Tā kā Babītes Kultūrizglītības centra koklētāju ansambļa "BALTI" repertuārā bija skaņdarbi no abiem minētajiem nošu krājumiem, LNKC pūtēju orķestru un kokļu mūzikas eksperts Dainis Vuškāns šajā koncertā izmantoja iespēju publiski pateikties abiem komponistiem un dāvāt viņiem krājuma eksemplāru.

Arī mēs bijām priecīgi koklētāju vārdā pateikties komponistiem par  viņu ieguldījumu kokļu repertuāra papildināšanā, jo īpaši vairāku gadu garumā "BALTIEM"  ir bijusi cieša un auglīga  sadarbība ar komponistu Edgaru Liporu”, uzsver Valda Bagāta, Babītes Kultūrizglītības centra koklētāju ansambļa "BALTI" vadītāja.