Kultūras centri seminārs
Latvijas Kultūras vēstnieku semināra noslēgums

Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju un domnīcu “CultureLab” šogad rīkoja reģionālo semināru ciklu “Pieejamība. Sadarbība. Tehnoloģijas” ar mērķi veicināt Latvijas kultūras organizāciju vadītāju un kultūras projektu attīstītāju profesionālo izaugsmi un sadarbību, sekojot līdz jaunākajām nozares aktualitātēm.

Pirmais seminārs tika rīkots sadarbībā ar Latvijas Nacionālo Mākslas muzeju un bija veltīts kultūras pieejamības un piekļūstamības jautājumiem. Semināra ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijas Kultūras akadēmijas jaunāko pētījumu atziņām, palīdzot orientēties kultūras pieejamības un piekļūstamības jautājumos un domājot par savas organizācijas iespējām veidot iekļaujošāku kultūras piedāvājumu.

Otrais seminārs sadarbībā ar multimediju un interaktīvā satura veidošanas uzņēmumu STORY HUB un Vides izglītības centru BOTANIA bija veltīts tehnoloģiju ietekmei kultūras pasākumu producēšanā un komunikācijā, labāk izprotot tehnoloģiju izmantošanas iespējas un organizatoriskos procesus. Dalībnieki varēja mācīties pielietot ģeneratīvos mākslīgā intelekta rīkus attēlu veidošanai.

Noslēdzošais seminārs norisinājās Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrā un bija veltīts tēmai par profesionālo mākslinieku sadarbības veidošanu ar vietējām kopienām. Dalībnieki tika iepazīstināti ar reģionālo mākslas projektu piemēriem, labāk izprotot mākslinieku vajadzības un iespējamos veidus ciešākai sadarbībai ar vietējām kopienām.

Apliecības par semināru mācību tēmu apguvi ieguva 75 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem. Dalībnieki atzina, ka šāda veida izglītojošie pasākumi ir ļoti iedvesmojoši un noderīgi tālākā darbā gan dēļ jauniegūtām zināšanām par jaunākajām tendencēm kultūras nozarē, gan dēļ savstarpējās tīklošanās iespējām.

Semināri Kultūras ministrijas finansētās mācību programmas “Latvijas Kultūras vēstnieki” ietvaros tiek rīkoti ik gadu, un tajos aicināti piedalīties visi interesenti, kas vēlas veidot pozitīvas pārmaiņas vietējā sabiedrībā caur kultūras un mākslas

aktivitātēm. Latvijas kultūras vēstnieku sadarbības tīkls Latvijas Nacionālā kultūras centra vadībā sākotnēji tika izveidots 2012.gadā, un šobrīd tajā darbojās jau vairāk kā 400 entuziasti. Latvijas Kultūras vēstnieku kustības mērķis ir stiprināt vietējo kopienu kultūras līderus, kas palīdz apzināties kultūru kā būtisku izaugsmes resursu savā novadā, stiprina valsts un lokālās piederības apziņu, kā arī mobilizē pozitīvām pārmaiņām saliedētas sabiedrības veidošanā.

Foto - Sintija Cērpiņa