Tautas lietišķā māksla

2024. gada 2. aprīlī Latvijas Nacionālajā kultūras centrā tika apstiprinātas Tautas mākslas un tradicionālās kultūras nozaru konsultatīvās padomes. Tautas lietišķās mākslas nozares konsultatīvās padomes sastāvā darbojas: Aija Jansone, Aivita Heniņa, Anete Karlsone, Dace Gaile, Daina Lāce, Inese Roze, Irita Lukšo, Sandra Eglīte un Santa Grinberga.

19. aprīlī notika Tautas lietišķās mākslas nozares konsultatīvās padomes pirmā sēde. Tās laikā par padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Dace Gaile, Tautas lietišķās mākslas studijas “Draudzība” dalībniece.

Par padomes priekšsēdētājas vietnieci sēdē ievēlēja Santu Grinbergu, Tautas lietišķās mākslas studijas “Saiva” vadītāju.