Kokļu mūzika

2024. gada 2. aprīlī Latvijas Nacionālajā kultūras centrā tika apstiprinātas Tautas mākslas un tradicionālās kultūras nozaru konsultatīvās padomes. Kokļu mūzikas nozares konsultatīvās padomes sastāvā darbosies: Anda Eglīte, Dace Priedīte, Dita Neilande, Ieva Mežgaile, Ilze Žvarte, Inese Ābola, Iveta Tauriņa, Kristīne Dmitrijeva un Valda Bagāta.

Ceturtdien, 11. aprīlī, notika Kokļu mūzikas nozares konsultatīvās padomes pirmā sēde. Tās laikā par padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Rīgas koklētāju ansambļu virsvadītāja, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektore, Olaines mūzikas un mākslas skolas pedagoģe un koklētāju ansambļa vadītāja, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācijas „Ave Sol" koklētāju ansambļa „Cantata” mākslinieciskā vadītāja Anda Eglīte, savukārt par padomes priekšsēdētājas vietnieci – Mārupes Mūzikas un mākslas skolas kokles spēles pedagoģe, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas kokles spēles pedagoģe un koklētāju ansambļa vadītāja Dita Neilande