2024. gada 2. aprīlī Latvijas Nacionālajā kultūras centrā tika apstiprinātas Tautas mākslas un tradicionālās kultūras nozaru konsultatīvās padomes. Amatierteātru nozares konsultatīvās padomes sastāvā darbosies: Andra Baltmane, Astra Kacena, Dace Jurka, Daina Kandevica, Edīte Siļķēna, Jānis Siliņš, Māra Zaļaiskalns, Reinis Vējiņš un Rita Lūriņa. 

10. maijā notika Amatierteātru nozares konsultatīvās padomes sēde, kurā par padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore skatuves kustībā Rita Lūriņa, bet par priekšsēdētāja vietnieku - Baložu Tautas teātra režisors Reinis Vējiņš.