Pūtēju orķestri Dziesmu un Deju svētkos

Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicina komponistus, mūzikas autorus un aranžētājus uz radošu sadarbību - piedāvāt oriģinālskaņdarbus, tautas mūzikas aranžējumus, latviešu komponistu skaņdarbu aranžējumus, apdares un pārlikumus Latvijas pūtēju orķestru repertuāra papildināšanai un bagātināšanai.

Skaņdarbi - partitūra un visas orķestra balsis elektroniskā formātā (Sibelius programmā vai PDF formātā), norādot savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi, līdz 2024. gada 1. septembrim jāiesūta LNKC Pūtēju orķestru un kokļu mūzikas ekspertam Dainim Vuškānam uz e-pastu: dainis.vuskans@lnkc.gov.lv

Tālrunis uzziņām: 26566990.

Iesniedzamie darbi nedrīkst būt iepriekš publicēti un atskaņoti.

Patlaban amatieru pūtēju orķestriem Latvijā visvairāk pietrūkst:

  1. soļojot viegli nospēlējamu gājiena maršu;
  2. koncertrepertuāra, kas būtu piemērots atskaņošanai koncertos un masu pasākumos ārpus telpām;
  3. garīgās mūzikas repertuāra;
  4. zaļumballes repertuāra samazinātam pūtēju orķestra sastāvam.

Iesniegtos skaņdarbus izvērtēs pūtēju orķestru diriģenti. Labākie iesniegtie darbi tiks atskaņoti LNKC rīkotajos koncertos. Pēc izvērtēšanas skaņdarbu autoriem tiks piedāvāta iespēja slēgt autoratlīdzības līgumu ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, paredzot skaņdarbu izdošanu Latvijas pūtēju orķestru repertuāra papildināšanai.

Pūtēju orķestru grūtības pakāpes, to apraksti (klasifikatori) pieejami šeit: