Kultūrizglītība

2022. gada 23. augustā Latvijas Nacionālais kultūras centrs tiešsaistē organizē semināru E-klases iespēju izmantošana profesionālajā ievirzē(2 stundas). Semināra mērķauditorija: profesionālās ievirzes izglītības iestāžu administrācija, pedagogi (tai skaitā jaunie pedagogi) un darbinieki, kuri izmanto vai plāno izmantot elektronisko skolvadības sistēmu “E-klase”. Lektores sniegs ieskatu  par iespējām “E-klases” sistēmā ievadīt dažādus vērtējumu veidus, kā arī dalīsies ar pieredzi par datu atlasi un analīzi un citu iespēju izmantošanu, veidojot saziņu ar vecākiem utt. Seminārs tiek piedāvāti bez dalības maksas.

Lektori:

Egija Ozoliņa, PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola” direktora vietniece izglītības jomā.

 

Vita Virza, PIKC „Nacionālā Mākslu vidusskola” sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja.

 

 

Norises forma:

tiešsaistes forma (Zoom platforma) no plkst.11.00 līdz 12.30.

 

 

Tēmas:

E-klases ierakstu  veidi: dažādi ierakstu tipi, grupu dalījums,

pedagoga konsultāciju žurnāls, koncertmeistara darba žurnāls.

 

Formatīvā, summatīvā vērtēšana un vērtējumu ievade e-klasē.

 

Datu atlases analīze, skolas informācijas ievietošana, obligātā dokumentācija, saziņa ar vecākiem.

Pieteikšanās semināram līdz 17. augustam.

Pieslēgšanās saite tiešsaistes semināram tiks nosūtīta uz pieteicēja norādīto e-pasta adresi.

Kontaktpersona: Dina Lilisone, Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūrizglītības nodaļas referente, tālr.: 25659713, e-pasta adrese: Dina.Lilisone@lnkc.gov.lv.