Dziesmu un deju svētku tradīcija
foto

Aizvadītajā nedēļā Mežaparka estrādē norisinājās Rakstniecības un mūzikas muzeja rīkots forums Latvijas atmiņas institūcijām - Latvijas muzejiem, bibliotēkām un arhīviem ar sadarbības partneriem, lai runātu un dalītos pieredzē par turpmākajiem sadarbības principiem Dziesmusvētku 150 gadu vēstures apzināšanā un mūsdienīgas kultūras mantojuma pārvaldības veicināšanā. Forumā “Visi mūsu dziesmusvētki” parakstīts sadarbības memorands par turpmākiem sadarbības principiem.

Aktualizējot Dziesmu un deju svētku tradīcijas norišu, tajā skaitā lokālo un reģionālo starpsvētku pasākumu dokumentēšanas, izpētes un avotu fiksēšanas nozīmi tradīcijas ilgtspējas, pēctecības un nepārtrauktības nodrošināšanā, noslēgts sadarbības memorands starp Rakstniecības un mūzikas muzeju, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Nacionālo arhīvu, Latvijas Nacionālo kultūras centru, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, Latvijas Kultūras darbinieku biedrību, Latvijas Kultūras akadēmiju. Vēsturiskais dokuments tika parakstīts uz Krišjāņa Valdemāra rakstāmpults.

Memoranda mērķis ir veicināt un īstenot svētku 150 gadu vēstures datu vākšanu, dokumentēšanu, glabāšanu, izpēti un šīs informācijas brīvpieejas nodrošināšanu plašai sabiedrībai digitālu resursu un citu sabiedrībai pieejamu formātu veidā. Sadarbības partneri apņemas veicināt kultūras mantojuma pārvaldības mūsdienīgu prasmju apguvi un pētniecību, zināšanu un pieredzes pārnesi ar Dziesmu un deju svētku tradīciju saistītajā ekosistēmā - mantojuma institūcijās, kopienās, atsevišķu personu pieredzē un sabiedrībā kopumā.

“Foruma norise, priekšlasījumu tēmu un rakursu daudzveidība vēlreiz apliecināja, ka dziesmusvētku tradīcijas pētniecība un dokumentēšana ir daudzu institūciju un individuālu entuziastu kopīgi ejams ceļš. Tam jānonāk pie koordinētas, stabilas un ilgtspējīgas Vislatvijas kustības Dziesmu un deju svētku tradīcijas kopšanā, dokumentēšanā, pētniecībā un pieejamības nodrošināšanā, vienlaikus stiprinot sabiedrības izpratni un kompetences sava mantojuma drošai un mūsdienīgai saglabāšanai nākamībai. Ikvienam ir jābūt informētam un iesaistītam, tādēļ Rakstniecības un mūzikas muzeja vārdā pateicos katram, kurš piedalījās un sekoja foruma norisei klātienē un attālināti”, stāsta Rakstniecības un mūzikas muzeja direktore Iveta Ruskule.

Forumā “Visi mūsu dziesmusvētki” izskanēja kultūrvēsturisko novadu pieredzes stāsti par labo praksi un datu vākšanas principiem Latvijas novados – Latgalē, Sēlijā, Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Rīgā, kā arī diasporā. Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvji foruma dalībniekus iepazīstināja ar digitālajām platformām. Savukārt filoloģijas doktore, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece, Digitālo humanitāro zinātņu grupas vadītāja Sanita Reinsone vēstīja par digitālās līdzdalības projektiem. Latvijas Kultūras akadēmijas Mākslu institūta pētniece, lektore Līga Vinogradova runāja par tēmu "Kas ir tradīcija? Kā pētīt Dziesmu un deju svētkus?".

2023. gada maijā Mežaparka Lielajā estrādē tiks atklāta pastāvīgā ekspozīcija “Dziesmusvētku telpa”, ko veido Rakstniecības un mūzikas muzejs. Foruma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar jau paveikto un apskatīt ekspozīcijas telpas. Rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperte, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Zinātniskā Pētniecības centra zinātniskā asistente Laura Švītiņa pastāstīja par vienu no ekspozīcijas sastāvdaļām – kopienas telpu.