Dziesmu un deju svētku tradīcija
foto

2021. gada 2. novembrī valdība atbalstījusi Ministru kabineta balvas piešķiršanu Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku Goda virsdiriģentam, profesoram, komponistam Edgaram Račevskim.

Edgaram Račevskim Ministru kabineta balva piešķirta par mūža ieguldījumu Latvijas kora mākslas un Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku tradīcijas stiprināšanā un attīstībā. Maestro ir vairākkārtējs Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku virsdiriģents (kopš 1970. gada), tagad Goda virsdiriģents. Ilggadējs Tukuma un Alūksnes rajonu koru virsdiriģents, dibinājis un vadījis vairākus Latvijā pazīstamus un mākslinieciski augstvērtīgus amatierkorus – “Gaudeamus”, “Vanema”, “Sonore”. Edgars Račevskis ir nozīmīgu kultūrvēsturisku pasākumu iniciators - iedibinājis Jāzepa Vītola dziesmu dienu tradīciju Gaujienā.

Sākot ar 90. gadiem viņš aktīvi darbojas kompozīcijas laukā, ir Latvijas Komponistu savienības goda biedrs. Maestro darba mūža devums Latvijas kultūrā ir būtisks arī pedagoģiskajā darbībā un profesionālās kora mākslas attīstībā. Edgars Račevskis vairāk nekā trīsdesmit gadus strādājis Latvijas valsts konservatorijā, tagadējā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

2. novembrī valdība lēma Ministru kabineta Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūras nozarēs piešķirt 9 jomas personībām/ kolektīviem:

  • literatūrzinātniekam, profesoram Gunāram Bīberam par mūža ieguldījumu kultūrā un pedagoģijā, izglītojot Latvijas literatūras, teātra un kino nozares speciālistus;
  • postfolkloras grupai "Iļģi" par ieguldījumu latviešu tradicionālās kultūras saglabāšanā, attīstībā un popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs, bagātinot Latvijas kultūrtelpu un stiprinot latviešu nacionālo pašapziņu;
  • Īrijas latviešu kopienas aktīvistei, latviešu pusaudžu un jauniešu latviskās izglītības nometņu organizatorei, latviešu interneta portāla "Baltic-Ireland.ie" dibinātājai un galvenajai redaktorei Laimai Ozolai par ieguldījumu latviešu diasporas dzīvē Īrijā, sekmējot jaunās paaudzes latvisko izglītību un saiknes uzturēšanu ar Latviju;
  • komponistei Dacei Aperānei par ieguldījumu latviešu mūzikas mākslā, kā arī Latvijas mūzikas un mūziķu popularizēšanā ārvalstīs;
  • lībiešu sabiedriskajai un kultūras darbiniecei Ievai Ernštreitei par ieguldījumu lībiešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā;
  • kuratorei, gleznotājai, sabiedriskajai darbiniecei, Pasaules latviešu mākslas centra Cēsīs dibinātājai Leldei Kalmītei par ieguldījumu trimdas latviešu mākslas attīstībā un popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs;
  • tekstilmāksliniecei, tautastērpu darinātājai Dagnijai Kupčei par ieguldījumu tautas lietišķās mākslas attīstībā un popularizēšanā Latvijā un pasaulē, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un latviešu nacionālās pašapziņas stiprināšanā;
  • suitu sabiedriskajai darbiniecei, etnogrāfisko ansambļu "Suitu sievas" un "Maģie suiti" un folkloras kopas "Suitu vīri" vadītājai, suitu kultūrtelpas pārstāvei Ilgai Leimanei par ieguldījumu latviešu un suitu kultūras ilgtspējīgā attīstībā;
  • pedagoģei, horeogrāfei, Deju svētku goda virsvadītājai Ritai Spalvai par ilggadēju ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā un attīstībā.

Apbalvojumu pasniegšana kultūras personībām plānota pēc 15. novembra, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai un Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktajiem drošības pasākumiem.