2021. gada 19. jūlijā apstiprināts tautas mākslas un tradicionālās kultūras nozaru konsultatīvo padomju sastāvs.