Latviešu vēsturiskās zemes

2022. gada 22. jūnijā tika apstiprināts Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes sastāvs.

Latviešu vēsturisko zemju attīstības padome izveidota ar mērķi  koordinēt valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos par latviešu vēsturisko zemju identitāti, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību. Padomes pirmā sēde notiks 2022. gada 27. jūnijā.