foto

Kultūras ministrijā apstiprināta Latvijas Nacionālā kultūras centra darbības stratēģija 2023.-2027. gadam. Sagatavotais dokuments ietver informāciju par LNKC vērtībām un uzņemto darbības kursu nākotnē, informē par darbības spektru un pārstāvētajām atbildības jomām, izvirzītajām prioritātēm, mērķiem, sagaidāmajiem rezultātiem un to rādītājiem tuvākajiem pieciem gadiem. LNKC stratēģija ir izstrādāta saskaņā ar Kultūras Ministrijas darbības stratēģiju un kultūrpolitikas plānošanas dokumentiem. Tā ir uzskatāma par orientieri ikvienam LNKC darbiniekam, lai strādājot kopā ar plašu sadarbības partneru loku, stiprinātu nacionālajā identitātē balstītu kultūras vērtību dzīvotspēju mūsdienu pasaulē un cilvēku piederību Latvijai kā nozīmīgai Eiropas kultūrtelpas daļai.

Ar LNKC darbības stratēģiju 2023.-2027. gadam var iepazīties šeit  https://www.lnkc.gov.lv/lv/strategija