Amatierteātri

Nolikums nosaka kārtību, kādā notiek amatierteātru iestudējumu skate „Gada izrāde 2023”.

Skates mērķi ir nodrošināt amatierteātru tradīcijas saglabāšanu un nepārtrauktību Latvijā un latviešu diasporā, popularizēt amatierteātru iestudējumus Latvijas sabiedrībā, motivēt amatierteātru dalībniekus radošai darbībai.