foto

Latvijas Nacionālais kultūras centrs līdz 2024. gada 16.februārim aicina pieteikt pretendentus tautas mākslas un tradicionālās kultūras nozaru konsultatīvajām padomēm.

Darbam padomē izvirza pretendentu vai pretendents var pieteikties pats, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem: atbilstoša izglītība vai zināšanas un profesionālā pieredze nozarē, izpratne par nozares saturu, darbību un attīstību ilgtermiņā, izpratne par starpnozaru sadarbību un sabiedrības līdzdalības principiem nozarei nozīmīgu mērķu sasniegšanā. 

Amatierteātru nozarē pretendentu var izvirzīt – NVO, kuru darbība ir saistīta ar amatierteātru nozari, amatierteātra režisors;

Folkloras nozarē – NVO, kuras darbība ir saistīta ar folkloras nozari, folkloras kopas, etnogrāfiskā ansambļa un citu ar tradicionālās kultūras jomu saistītas grupas vadītājs;

Koru nozarē – NVO, kuras darbība ir saistīta ar koru nozari, novada vai valstspilsētas koru virsdiriģents, kora diriģents;

Kokļu mūzikas nozarē – NVO, kuras darbība ir saistīta ar kokļu mūzikas nozari, koklētāju ansambļa vadītājs;

Latviešu skatuviskās dejas nozarē – NVO, kuras darbība ir saistīta ar deju nozari, novada vai valstspilsētas deju kolektīvu virsvadītājs, deju kolektīva vadītājs;

Pūtēju orķestru nozarē – NVO, kuras darbība ir saistīta ar pūtēju orķestru nozari,  novada pūtēju orķestru virsdiriģents, pūtēju orķestra diriģents;

Tautas lietišķās mākslas nozarē – NVO, kuras darbība ir saistīta ar tautas lietišķās mākslas jomu, tautas lietišķās mākslas studijas, pulciņa un citu ar tautas lietišķās mākslas jomu saistītas grupas vadītājs;

Tautas mūzikas nozarē – NVO, kuras darbība ir saistīta ar tautas mūzikas nozari, tautas mūzikas grupas vadītājs;

Vokālo ansambļu nozarē – NVO, kuras darbība ir saistīta ar vokālās mākslas jomu, vokālā ansambļa vadītājs.

Pieteikumu, pretendenta par kandidatūras izvirzīšanu un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju aicinām iesniegt LNKC, sūtot elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu lnkc@lnkc.gov.lv līdz 2024. gada 16. februārim

Nozaru konsultatīvās padomes tiek izveidotas, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā tautas mākslas un tradicionālās kultūras nozarēs, Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā.