Latviešu vēsturiskās zemes
foto

Latvijas Nacionālais kultūras centrs līdz 2022. gada 17. maijam aicina nevalstiskās organizācijas pieteikt pretendentus Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomei (6 vietas). Pretendentus var izvirzīt nevalstiskās organizācijas, kuru darbība ir saistīta ar attiecīgās kopienas kultūras tradīciju saglabāšanu un attīstību. 

Darbam padomēs izvirza pretendentu, kurš atbilst šādiem kritērijiem: pieredze attiecīgās latviešu vēsturiskās zemes vai kopienas kultūras tradīciju saglabāšanā un kultūras dzīves veicināšanā, pieredze projektu vadīšanā un ieviešanā, kas saistīti ar kultūras tradīciju saglabāšanu un kultūras attīstību, kopienas aktivizēšanu vai sabiedrības līdzdalības veicināšanu, pieredze sadarbības veidošanā ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām kultūras jomā. Detalizētākus kandidātu atlases kritērijus skatīt Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes kandidātu vērtēšanas komisijas nolikumā.

Pieteikumu, dzīvesgaitas aprakstu (Europass formātā) un kandidātu pieteikušās nevalstiskās organizācijas statūtu kopiju aicinām iesniegt LNKC personīgi, sūtot pasta sūtījumā (adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050) vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, lnkc@lnkc.gov līdz 2022. gada 17. maijam.

Latviešu vēsturisko zemju attīstības padome izveidota ar mērķi  koordinēt valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos par latviešu vēsturisko zemju identitāti, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību.