Kultūras centri

Latvijas Nacionālais kultūras centrs līdz 2021. gada 20. decembrim aicina pieteikt pretendentus kultūras centru konsultatīvajai padomei (8 ekspertu vietas). 

Darbam padomē izvirza pretendentu, kurš atbilst šādiem kritērijiem: atbilstoša izglītība vai zināšanas un profesionālā pieredze nozarē, izpratne par nozares saturu, darbību un attīstību ilgtermiņā, izpratne par starpnozaru sadarbību un sabiedrības līdzdalības principiem nozarei nozīmīgu mērķu sasniegšanā. 

Pretendentus kultūras centru nozares padomei var izvirzīt NVO, kuras darbība saistīta ar kultūras centriem, pašvaldību kultūras centri. 

Pieteikumu, pretendenta parakstītu apliecinājumu par kandidatūras izvirzīšanu un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju aicinām iesniegt LNKC personīgi, sūtot pasta sūtījumā (adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050) vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu lnkc@lnkc.gov līdz 20. decembrim

LNKC Nozaru konsultatīvās padomes tiek izveidotas, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā tautas mākslas un tradicionālās kultūras nozarēs, nemateriālā kultūras mantojuma un Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā.

LNKC nozaru konsultatīvo padomju nolikums

Pieteikums